LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 16 (Philology and History, Archaeology and Art), 2015

Variation of Speech Genre Essay Implementation

E. V. Bouzalskaya
Price: 50 руб.
 The author argues that the development of cognitive linguistic analysis of the speech genre essay helps determine variation of the model of the speech genre. Based on her research, the author differentiates categories such as the type of intellectual space, concept, referent interdependency, modal subject and the formal indicators. The resultant scheme reflects sustained variation of the essay implementation in
the Russian culture of the 20th–21st centuries.
Keywords: essay, mentality, concept, speech genre
REFERENCES
1. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [sb. izbr. tr.] / prim. S. S. Averintseva, S. G. Bocharova. M.: Iskusstvo, 1979. 423 s.
2. Gayda St. Zhanry razgovornykh vyskazyvaniy // Zhanry rechi. Saratov: Izd-vo
gos. uch. tsentra «Kolledzh», 1999. Vyp. 2. S. 103–111.
3. Gol’din V. E. Imena rechevykh sobytiy, postupkov i zhanry russkoy rechi // Zhanry
rechi. Saratov: Kolledzh, 1997. Vyp. 1. S. 23–34.
4. Dement’yev V. V. Teoriya rechevykh zhanrov. M.: Znak, 2010. 600 s.
(Kommunikativnye strategii kul’tury).
5. Dement’yev V. V. Izuchenie rechevykh zhanrov v Rossii: aspekt formalizatsii
sotsial’nogo vzaimodeystviya // Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnaya
kommunikatsiya. M., 2007. S. 39–61.
6. Dolinin K. A. Rechevye zhanry kak sredstvo organizatsii sotsial’nogo vzaimodeystviya // Zhanry rechi. Saratov: Izd-vo gos. uch. nauch. tsentra «Kolledzh», 1999. S. 7–12.
7. Kozhina M. N. Rechevoy zhanr i rechevoy akt // Zhanry rechi. Saratov: Izd-vo
gos. uch. nauch. tsentra «Kolledzh», 1999. S. 15–23.
8. Matveyeva T. V. Tonal’nost’ razgovornogo teksta: tri sposoba predstavleniya //
Stylistyka V. Opole, 1996. S. 210–221.
9. Salimovskiy V. A. Funktsional’no-stilisticheskaya traditsiya izucheniya zhanrov
rechi // Zhanry Rechi. Saratov: Izd-vo GosUNU «Kolledzh», 1999. S. 61–75.
10. Sedov K. F. Anatomiya zhanrov bytovogo obshcheniya // Voprosy stilistiki.
Chelovek i tekst. Saratov, 1998. Vyp. 27. S. 9–20.
11. Shmeleva T. V. Model’ rechevogo zhanra // Zhanry Rechi. Saratov: Izd-vo
GosUNU «Kolledzh», 1997. S. 88–98.
12. Shmeleva T. V. Rechevoy zhanr: opyt obshchefilologicheskogo osmysleniya //
Collegium. Kiev, 1995. № 1/2. S. 57–65.
13. Fauconnier G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural
Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
14. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. Chicago: The University of
Chicago Press, 1987.
15. Platts M. Ways of meaning: an introduction to a philosophy of language. London:
Routlege and Keagan Paul, 1979.
16. Russell B. Logic and knowledge. London, 1956.
Price: 50 рублей
To order