LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 8 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

THE EVENT STRUCTURE OF SITUATIONS OF COGNITIVE INTERACTION

V. V. Dоbrоva
Price: 50 руб.
 The notion of situation is considered in the paper in the linguistic context and is defi ned as a complex of interrelated events happening in a particular place and time. The author describes the event structure of a situation that includes its participants (actants) and their roles in the cooperation that relates them in the given situation, as well as circonstants. The analysis of such situation class as a situation of cognitive interaction is carried out with the help of script description.
K e y w o r d s: ssituation, event, actant, frame, cognitive interaction.
References
1. Apresyan Yu. D. Izbrannye trudy. M.: Izd-vo RAN, 1995. T. 2.
2. Arutyunova N. D. Yazyk i mir cheloveka. M.: Shkola «Yazyki russkoy kul’tury», 1999.
3. Balli Sh. Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka. M., 1955.
4. Barvays Dzh., Perri Dzh. Situatsii i ustanovki / per. s angl. // Filosofi ya. Logika. Yazyk: sb. nauch. tr. M.: Progress, 1987. S. 264–292.
5. Gak V. G. Vyskazyvanie i situatsiya // Problemy strukturnoy lingvistiki. M., 1972. S. 349–372.
6. Gak V. G. Yazykovye preobrazovaniya. M., 1998.
7. Dem’yankov V. Z. «Sobytie» v semantike, pragmatike i koordinaty interpretatsii teksta // Izv. AN SSSR. Seriya literatury i yazyka. 1983. № 4. S. 320–329.
8. Ishmuratov A. T. Logicheskiy analiz prakticheski rassuzhdeniy. Kiev: Naukova dumka, 1987.
9. Kibrik A. E. Sootnoshenie formy i znacheniya v grammaticheskom opisanii // Predvaritel’nye publikatsii IRYa AN SSSR: Problemnaya gruppa po eksperimental’noy i prikladnoy lingvistike. M., 1980. Vyp. 132. S. 3–10.
10. Kobozeva I. M. Lingvisticheskaya semantika. M., 2000.
11. Maslennikova E. M. Freymovoe predstavlenie semantiki teksta // Lingvisticheskiy vestnik. Izhevsk: UMO «Sancta lingua», 2000. S. 114–124.
12. Mel’chuk I. A. Opyt teorii lingvisticheskikh modeley «Smysl — tekst». M.: Izd-vo MGU, 1974.
13. Minskiy M. Freymy dlya predstavleniya znaniy. M.: Energiya, 1978.
14. Nikolaeva T. M. Funktsii chastits v vyskazyvanii: na materiale slavyanskikh yazykov. M., 1985.
15. Paducheva E. V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost’ s deystvitel’nost’yu. M., 2004.
16. Petrov V. V. i dr. Kategorii iskusstvennogo intellekta v lingvisticheskoy semantike. Freymy i stse narii. M.: INION AN SSSR, 1987.
17. Savitskiy V. M. Porozhdenie rechi: diskursivnyi podkhod. Samara: PGSGA, 2013.
18. Fillmor Ch. Delo o padezhe // Novoe v zarubezhnoy lingvistike: sb. nauch. tr. Vyp. X. Lingvisticheskaya semantika. M.: Progress, 1981. S. 369–495.
19. Khrakovskiy V. S.  Uslovnye konstruktsii: vzaimodeystvie konditsional’nykh i temporal’nykh znacheniy // Voprosy yazykoznaniya. 1994. № 6. S. 129–139.
20. Cheyf U. L. Znachenie i struktura yazyka. M.: Progress, 1975.
21. Shenk R. Obrabotka kontseptual’noy informatsii. M.: Progress, 1985.
22. Abelson R. P., Schank R. Scripts, Plans, Goals and Understanding: an Inquiry into Human Knowledge Structures. N.Y.: Hillsdale, 1977.
23. Dijk T. A. van. Some Aspects of Text Grammars. A Study in Theoretical Linguistics and Poetics. The Hague, Paris: Mouton, 1972.
Price: 50 рублей
To order