LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 5 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

REALISATION OF THE CHRONOTOPE CATEGORY IN ENGLISH FAIRY-FANTASY TEXTS

A. O. Tananykhina
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the study of the chronotope in fairy-fantasy texts of different
genres. It is asserted that there are two different worlds in all magic fairy-fantasy texts –
the real-life and magic worlds. The author proves that there is a distinct border between
these two worlds in magic folk fairy tales, the real-life world is evaluated positively
whereas the magic world is appraised negatively. There is a defi nite border between the two worlds in literary fairy tales as well, but there is some kind of penetration of the
magic world into the real-life world. The real-life world here is often evaluated in a neg-
ative way and the magic world is appraised positively. Modern fairy-fantasy texts of dif-
ferent genres are characterised by the diffusion of the magic world through the real-life
world, and the axiology of the worlds is close to the axiology of magic folk fairy tales..
Key words: chronotop, folk fairy-tale, literary fairy-tale, fairy love-story novel, fairy
thriller.
References
1. Bakhtin M. M. Formy vremeni i khronotopa v romane // Voprosy literatury i estetiki. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1975. 405 s.
2. Bakhtina V. A. Prostranstvennye predstavleniya o volshebnykh skazkakh // Fol’klor narodov RSFSR. Ufa, 1974. S. 81–91.
3. Vorontsova T. I. Kartina mira v tekste angliyskoy ballady: (Kognitivnaya osnova i yazykovaya reprezentatsiya): dis. ... d-ra fi lol. nauk. SPb., 2004. 378 s.
4. Davletov K. S. Fol’klor kak vid iskusstva. M., 1966. 356 s.
5. Lipovetskiy M. N. Poetika literaturnoy skazki. Sverdlovsk, 1992. 183 s.
6. Likhachev D. S. Poetika drevnerusskoy literatury. M.: Nauka, 1979. 376 s.
7. Meletinskiy E. M. Mif i skazka // Meletinskiy E. M. Izbrannye stat’i. Vospominaniya. M., 1998. 571 s.
8. Steblin-Kamenskiy M. I. Mif. L.: Nauka. Leningradskoe otdelenie, 1976. 104 s.
9. Toporov V. N. Prostranstvo i tekst // Tekst: semantika i struktura. M., 1983. S. 227–285.
10. Tsiv’yan T. V. K semantike prostranstvennykh elementov v volshebnoy skazke // Tipologicheskie issledovaniya po fol’kloru: sbornik statey. M., 1975. S. 191–213.
11. Aaronovitch B. Rivers of London. Gollancz. Great Britain, 2011. 392 p.
12. Pullman P. The Subtle Knife. New York, 1998. 288 p.
13. Rowling J. K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London: Bloomsbury, 1997. 223 p.
14. URL: http://royallib.com/book/Marr_Melissa/Wicked_ Lovely.html
Price: 50 рублей
To order