LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

NARRATIVE FRAGMENTATION AS A LUDIC STRATEGY OF CONSTRUCTING POSTMODERNIST LITERARY TEXTS

Z. M. Chemodurova
Price: 50 руб.
 The  article  examines  various  ways  of  implementing  narrative  fragmentation  within 
postmodernist literary texts and analyses the major functions of this strategy. The ludic 
potential  of  the  intentional  narrative  fragmentation  deserves  special  attention  in  the article.
Key  words:  narrative  fragmentation,  structural  incompleteness,  collage,  method  of 
“hypertext modeling”.
 
References
1. Gal’perin I. R. Tekst kak ob’yekt lingvisticheskogo opisaniya. M., 1981. 138 s.
2. Il’in I. P. Sovremennoe zarubezhnoe literaturovedenie. Strany Zapadnoy Yevropy i Azii. M., 1996. 317 s.
3. Kurakhtanova O. A. Rol’ avtorskikh gra来cheskikh sredstv pri vospriyatii i interpretatsii angloyazychnogo khudozhestvennogo teksta // Pragmatika teksta i tekstovykh yedinits: monogra来ya. Saransk, 2011.  S. 168–184.
4. Lipskaya L. I. K probleme povestvovatel’noy nezavershennosti v sovremennoy literature // Postmo-dernizm: pro et contra. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Tyumen’, 2002. S. 85–94.
5. Rudnev V. P. Slovar’ kul’tury XX veka. Klyuchevye ponyatiya i teksty. M., 1996. 381 s.
6. Chemodurova Z. M. Igra v postmodernistskom khudozhestvennom tekste: monogra来ya. SPb., 2013. 388 s.
7. Barth John. Chimera. Boston. New York: Mariner Books, 2001.
8. Barth John. The Tidewater Tales. Baltimore and London: The Johns Hopkins Un. Press, 1997. 
9. Barthelme D. Sixty Stories. New York: Penguin Books, 1993.
10. Brautigan R. In Watermelon sugar. Vintage, 2002.
11. Coover R. Pricksongs and Descants. N.Y.: Grove Press, 1969.
12. Johnson B. S. The Unfortunates. L.: Picador, 1999.
13. Lodge D. The Modes of Modern Writing. L.: Edward Arnold (Publishers) Ltd, 1979. 279 p.
14. McHale B. Postmodernist 来ction. N.Y. London, 1987. 297p.
15. Vonnegut K. Breakfast of Champions. N. Y.: Dell Publishing, 1973.
Price: 50 рублей
To order