LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 11 (Art history, philology and historical sciences), 2015.

Constructivism in the masterworks by N. P. Akimov in the 1920s

A. M. Berman
Price: 50 руб.
 The article analyzes the entry into the professional scenic design by Nikolay Pavlovitch Akimov (1901-1968). Constructivism, which was a departure from the classic perspective-painting model of a stage, was the mainstream of the Soviet scenic painting in the first half of the 1920s. For a short period of time the beginner stage designer N. P. Akiomov has undergone evolution from following directly canons of constructivism to re-evaluating and integrating these canons into traditions of the Russian and world scenography.
Keywords: Nikolay Pavlovitch Akimov, stagecraft, constructivism.
REFERENCES
1. Akimov N. P. Khudozhnik v teatre // Teatr i dramaturgiya. 1935. № 7. S. 7–12.
2. Zhizn’ iskusstva. 1924. № 16.
3. Zhizn’ iskusstva. 1926. № 49.
4. Zhizn’ iskusstva. 1928. № 15.
5. Na bezryb’ye i rak ryba // Rabochiy i teatr. 1926. № 48.
6. Piotrovskiy A. I. Akimov // N. P. Akimov: sbornik. L.: Academia, 1927.
7. Piotrovskiy A. I. Kinofi katsiya teatra // Zhizn’ iskusstva. 1927. № 47. 27 noyabrya.
8. Rudnitskiy K. L. Rezhisser Meyerkhol’d. M., 1969.
9. Rudnitskiy K. L., Zorkaya N. M., Shakhnazarova N. G. Iskusstvo, rozhdennoe
revolyutsiey // Stranitsy istorii sovetskoy khudozhestvennoy kul’tury. 1917–1932. M.,
1989. S. 29–36.
10. Sergeyev A. V. Tsirkizatsiya teatra: Ot traditsionalizma k futurizmu: uchebnoe
posobie. SPb.: Izdatel’ E. S. Alekseyeva, 2008.
11. Tverskoy K. «Devstvennyi les» v BDT // Rabochiy i teatr. 1924. № 10.
12. Khrenov N. A. Nekotorye aspekty sotsial’nogo funktsionirovaniya iskusstva
na pervykh etapakh razvitiya sovetskoy khudozhestvennoy kul’tury // Stranitsy istorii
sovetskoy khudozhestvennoy kul’tury. 1917–1932. M., 1989. S. 156–161.
13. Etkind M. G. N. P. Akimov — khudozhnik. L.: Khudozhnik RSFSR, 1960. 150 s.
Price: 50 рублей
To order