LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 10 (Historical, sociological and economic sciences), 2014

Justice as an object of systems anal ysis

P. Yu. Naumov, A. A. Utyuganov
Price: 50 руб.
 The complex social value – justice – is studied in the article on the basis of the systems analysis methodology. The authors examine it in the triad of system research planes: subject-related, functional and historical. The topicality of the concept of justice, its structure and basic functions are described. The result of the work is understanding of justice as a value consolidating various social structures.
Key words: justice (distributive, retributive, commutative), system, systems analysis,
social value.
References
1. Aristotel’. Soch.: v 4 t. M.: Mysl’, 1983. T. 4.
2. Denisov V. V. Spravedlivost’ kak sotsiokul’turnyi fenomen // Filosofiya i obshchestvo. 2011. № 3 (63).
URL: http://www.socionauki.ru/journal/articles/136099/
3. Kagan M. S. Chelovecheskaya deyatel’nost’ (opyt sistemnogo analiza). M.: Politizdat, 1974. 328 s.
4. Kagan M. S. Filosofskaya teoriya tsennosti. SPb.: Petropolis, 1997. 205 s.
5. Kashnikov B. N. Kontseptsiya obshchey spravedlivosti Aristotelya: opyt rekonstruktsii. URL: http://
iph.ras.ru/elib/EM2_6.html
6. Lektorskiy V. A. O printsipakh issledovaniya sistem / Lektorskiy V. A., Sadovskiy V. N. // Voprosy filosofii.
1960. № 8. S. 67–79.
7. Mitrofanova E. Yu. i dr. Mirovozzrenchesko-gumanisticheskaya funktsiya literatury v zhizni obshchestva
// E. Yu. Mitrofanova, P. Yu. Naumov, E. V. Doroshenko. Idei i idealy. 2013. № 2. T. 2. S. 102–108.
8. Rolz Dzh. Teoriya spravedlivosti. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 1995. 420 s.
9. Stepin V. S. Nauchnaya ratsional’nost’ v tekhnogennoy kul’ture: tipy i istoricheskaya evolyutsiya //
Voprosy filosofii. 2012. № 5. S. 18–26.
10. Utyuganov A. A. Formirovanie grazhdansko-patrioticheskikh tsennostey kursantov v usloviyakh
realizatsii kompetentnostnogo podkhoda v voennom vuze // Nauchnoe mnenie. SPb., 2013. № 11. S. 256–
261.
Price: 50 рублей
To order