LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 46 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Typology as a Music Genre Research Method

R. G. Shitikova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.46.38.45
The article is devoted to the problem of typology as a research method 
aimed at the cognition of a certain set of objects based on their systemati-
zation, identifying common features and a structured description of inter-
nal patterns. The author provides a comparative analysis of the concepts 
of typology, typologization, classifi cation, systematics, taxonomy, and 
determines similarities and differences between them. The specifi city of 
this research method is indicated in various fi elds of scientifi c knowledge. 
The implementation of the method in musicology is especially emphasized. 
The article highlights one of its vectors associated with differentiation of 
musical genres. The concepts of G. Besseler, A. N. Sokhor, T. V. Popova, V. 
A. Zuckerman, S. S. Skrebkova, E. M. Tsareva, O. V. Sokolova, E. V. Naza-
ikinsky, A. G. Korobova are considered. The author draws a conclusion 
that the studied phenomenon is viable, which makes it possible to reason-
ably establish an analytical strategy when working with a large array of 
texts, individual genre units, as well as with specifi c works in the aspect 
of establishing common, particular and individual features within them.
Keywords: research method, typology, typologization, classifi cation, systematics, 
musical genre, typoogical differentiation.
REFERENCES
1. Abushenko V. L. Klassifikatsiya // Noveyshiy filosofskiy slovar’. Minsk: 
V. M. Skakun, 1999. S. 316–317.
2. Abushenko V. L. Tipologizatsiya // Noveyshiy filosofskiy slovar’. Minsk: 
V. M. Skakun, 1999. S. 715–716. 
3. Aranovskiy M. G. Struktura muzykal’nogo zhanra i sovremennaya situatsiya 
v muzyke // Muzykal’nyi sovremennik: sbornik statey. M.: Sov. kompozitor, 1987. 
Vyp. 6. S. 5 –44.
4. Bakhtin M. M. Problema rechevykh zhanrov // Literaturno-kriticheskie stat’i. M.: 
Khudozhestvennaya literatura, 1986. 543 s. 
5. Burlina E. V. Zhanr i zhanroobrazovanie v kul’ture // Kritika. Muzykoznanie. 
Sovremennye aspekty: stat’i i materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii 
k XXXV-letiyu Kafedry muzykal’noy kritiki (10–12 noyabrya 2011 goda). SPb.: Nestor-
Istoriya, 2012. S. 48–60.
6. Burlina E. V. Kul’tura i zhanr. Metodologicheskie problemy zhanroobrazovaniya 
i zhanrovogo sinteza. Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1987. 167 s.
7. Ivin A. A., Nikiforov A. L. Tipologiya // Ivin A. A., Nikiforov A. L. Slovar’ po 
logike. M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 1997. 383 s.
8. Klassifi katsiya // Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar’. M.: Sov entsiklopediya, 
1983. S. 257.
9. Kondakov N. I. Logicheskiy slovar’-spravochnik. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Nauka, 
1976. 720 s.
10. Korobova A. G. Teoriya zhanrov v muzykal’noy nauke: istoriya i sovremennost’. 
M.: Moskovskaya gos. konservatoriya im. P. I. Chaykovskogo, 2007. 173 s.
11. Mikhaylov M. K. Stil’ v muzyke. L.: Muzyka, 1981 264 s.
12. Nazaykinskiy E. V. Stil’ i zhanr v muzyke. M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 
2003. 248 s.
13. Ogurtsov A. P. Tipologiya // Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar’. M.: Sovet-
skaya entsiklopediya, 1983. S. 685–686.
14. Pospelov G. N. Teoriya literatury. M.: Vysshaya shkola, 1978. 351 s.
15. Popova T. N. Muzykal’nye zhanry i formy. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Muzgiz, 
1954. 334 s. 
16. Skrebkov S. S. Khudozhestvennye printsipy muzykal’nykh stiley. M.: Muzyka, 
1973. 448 s. 
17. Slovar’ inostrannykh slov. 17-e izd., ispr. M.: Russkiy yazyk, 1988.
18. Slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. M.: Izd-vo «Russkiy yazyk», 1984. T. 4.
19. Sokolov O. V. K probleme tipologii muzykal’nykh zhanrov // Problemy muzyki 
XX veka. Gor’kiy: Volgo-Vyat. kn. izd-vo, 1977. S. 12–58.
20. Sokolov O. V. Morfologicheskaya sistema muzyki i eyo khudozhestvennye 
zhanry. Nizhniy Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskogo universiteta, 1994. 218 s.
21. Sokhor A. N. Teoriya muzykal’nykh zhanrov: zadachi i perspektivy // Teore-
ticheskie problemy muzykal’nykh form i zhanrov: sbornik statey. M.: Muzyka, 1971. 
S. 292–309.
22. Sokhor A. N. Esteticheskaya priroda zhanra v muzyke. M.: Muzyka, 1968. 103 s.
23. Tsareva E. M. Zhanr muzykal’nyi // Muzykal’naya entsiklopediya / pod red. 
Yu. V. Keldysha. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1974. T. 2. Stb. 383–388.
24. Tsukkerman V. A. Muzykal’nye zhanry i osnovy muzykal’nykh form. M.: 
Muzyka, 1964. 169 s.
25. Chernova T. Yu. O ponyatii dramaturgii v instrumental’noy muzyke // 
Muzykal’noe iskusstvo i nauka: sbornik statey. M.: Muzyka, 1978. Vyp. 3. S. 13–45.
26. Besseler H. Aufsдtze zur Musikдsthetik und Musikgeschichte / Heinrich Bes-
seler; [Hrsg. von Peter Gьlke]. Leipzig: Reclam jun., 1978. 471 S.
27. Samson J. Genre // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2ed. 
Vol. 9. P. 657. 
28. Walter W. Die historische und die systimatische Betrachtung der Musikalischen 
Gattungen // Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft fьr 1965. Leipzig, 1966. 
S. 7–30.
 
Price: 50 рублей
To order