LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 44 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Selection, Minimization and Semantization of the Paroemiac Material for the Linguistic and Culturological Dictionary on the Topic “Person’s Appearance” (against the Chinese Language)

Li Wenrui
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.44.42.49
The aim of this work is to develop a model entry for the educational 
linguistic and culturological dictionary on the topic “Person’s 
appearance”, targeted at international students. The vocabulary 
of the linguistic and culturological dictionary is created as a result 
of selecting and minimizing the paroemiac material obtained by 
questioning and interviewing native speakers. The novelty of this 
work lies in development of the paroemia axiological assessment 
zone. The paper proposes the model entry of the educational lin-
guistic and culturological dictionary.
Keywords: linguistic and culturological dictionary, person’s appearance, paroemia, 
selection, minimization, semantization.
REFERENCES
1. BES — Bol’shoy Entsiklopedicheskiy slovar’ / pod red. A. M. Prokhorova. M.: 
Sovetskaya entsiklopediya, 1993. 1632 s.  
2. Go Fulyan, Khan’ Tszinchi. Sopostavitel’nyi analiz obrazov zhivotnykh v russkikh 
i kitayskikh paremiyakh // Vostok-Rossiya-Zapad: problemy mezhdunarodnoy kom-
munikatsii. Samara, 2004. S. 71–73.
3. Gorovaya T. Yu. Sovremennye sistemy komp’yuternogo testirovaniya: analit-
icheskiy obzor // Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatel’naya mysl’. 2013. № 1 (17). 
S. 78–81.
4. Zinov’yeva E. I. Lingvokul’turografi ya v teorii i praktike RKI // Russkiy yazyk i 
literatura v sovremennom  gumanitarnom obshcheobrazovatel’nom prostranstve: mate-
rialy dokladov i soobshcheniy mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii. 
SPb.: SPGUDT, 2010. S. 126–133.
5. Zinov’yeva E. I., Pi Tszyan’kun’. Parametry lingvokul’turologicheskogo analiza 
paremiy odnogo yazyka na fone drugogo (na materiale russkikh i kitayskikh yedinits) 
// Kommunikativnye issledovaniya. 2016. № 1 (7). S. 18–24.
6. Ivanova E. V. Mir v angliyskikh i russkikh poslovitsakh: uchebnoe posobie. SPb.: 
Izd-vo S.-Peterburg. gos. un-ta, 2006. 280 s. 
7. Li Ven’zhuy. Lingvokul’turologicheskiy kommentariy kak osnovnoy sposob 
interpretatsii paremiy s komponentom-somatizmom pri opisanii vneshnosti cheloveka 
(na primere russkikh i kitayskikh poslovits) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i 
praktiki. Tambov: Gramota, 2018. № 2 (80). Ch. 2. S. 326–329.  
8. Luk’yanova N. A. Tipologiya russkikh lingvisticheskikh slovarey // Vestnik NGU. 
Seriya: Istoriya, fi lologiya. T. 3. Filologiya. Novosibirsk: Novosibirskiy gos. universitet, 
2005. Vyp. 1. S. 43–44.
9. Mokienko V. M. Sovremennaya paremiologiya (lingvisticheskie aspekty) // Mir 
russkogo slova. № 3. 2010. S. 6–20.
10. Mokienko V. M., Nikitina T. G., Nikolaeva E. K. Bol’shoy slovar’ russkikh poslo-
vits (BSRP). M.: Olma Media Grupp, 2010. 1024 s.
11. Nikitina T. G. Problemy leksikografi cheskoy interpretatsii  novykh russkikh 
paremiy // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2013. 
№ 12. Ch. 1. S. 158–160.
12. NKRYa — Natsional’nyi korpus russkogo yazyka. URL: http://www.ruscorpora.
ru (data obrashcheniya: 07.12.2018).
13. Pi Tszyan’kun’. Predstavlenie russkikh paremiy, verbaliziruyushchikh oppoz-
itsiyu «Pravda-Lozh’», v lingvokul’turologicheskom slovare, orientirovannom na 
nositeley kitayskogo yazyka // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: 
Gramota, 2014. № 3 (33): v 2 ch. Ch. 2. S. 156–159.
14. Tolkovo-frazeologicheskiy slovar’ Mikhel’sona / NKRYa — Natsional’nyi 
korpus russkogo yazyka. URL: https://www.litprichal.ru/slovari/michelson/ (data 
obrashcheniya: 07.12.2018).
15. TES — Tolkovo-entsiklopedicheskiy slovar’: okolo 147 tys. tolkuemykh yedinits 
/ otv. red. E. V. Varavina i dr. SPb.: Norint, 2006. 2144 s.
16. Uen’ Duan’ Chen’. Bol’shoy slovar’ kitayskikh poslovits. Shankhay: Shankhay-
skoe slovarnoe izdatel’stvo, 2011. 1130 s. (na kit. yazyke).
17. Shchitov A. G., Mao Chun’chao. Yazyk v kul’ture russkikh i kitayskikh poslo-
vits // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2013. № 8. 
Ch. 2. S. 211–215.
 
Price: 50 рублей
To order