LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №6 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

FORMATION OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF FUTURE ROSGVARDIA OFFICERS AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

M. N. Kazakov, P. Yu. Naumov, A. A. Dyachkov
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH. 22224378.2018.6.30.34
The formation of professional consciousness of future Rosgvardia offcers is considered
in the paper based on the analysis of scientifc sources. The authors study the historical
context of this work, characterise the model of formation and components of professional
consciousness of future offcers, and describe the results of an empirical study – the pilot
psychological and pedagogical experiment.
Key words: consciousness of personality, professional consciousness, structure of
professional consciousness, psychological and pedagogical experiment.
References
1. Kazakov M. I. Pedagogicheskaya model’ formirovaniya professional’nogo soznaniya budushchikh oftserov v voennom vuze / M. I. Kazakov, A. A. Laptev. Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem: elektronnyi nauchnyi zhurnal. 2015. № 9 (53). S. 749–756.
2.
Naumov P. Yu. Osnovnye podkhody k analizu struktury professional’nogo soznaniya budushchikh oftserov vnutrennikh voysk MVD Rossii / P. Yu. Naumov, A. Z. Khalimbekov, V. V. Metelitskiy // V mire nauchnykh otkrytiy. 2015. № 7.1 (67). S. 412–425.
3.
Smirnov D. V. Razvitie professional’noy psikhologicheskoy prigodnosti budushchikh oftserov v obrazovatel’noy srede voennogo vuza: monografya / D. V. Smirnov, P. Yu. Naumov, A. A. D’yachkov. Krasnoyarsk: Nauchno-innovatsionnyi tsentr, 2014. 132 s.
Price: 50 рублей
To order