LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 36 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Communicative Register in Film Reviews

Li Linzuan
Price: 50 руб.
 This paper discusses fi ve types of communicative registers in the genre of fi lm critique. The author analyzes functions of each type of communicative registers using the fi lm reviews of the movie “Legend No. 17” (2012). The author comes to the conclusion that each type of the communicative registers is of different value for structuring a fi lm
critique due to their different dominant functions. It is assumed that different types of the communicative register may mix in a sentence with
one predicative, hence the evaluative coloring appears in all of the fi ve
types of communicative registers.
Keywords: communicative register, film review, evaluation, text interpretation.
REFERENCES
1. Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika. M.: Izd-vo Progress, 1989. 616 s.
2. Zolotova G. A., Onipenko N. K., Sidorova M. Yu. Kommunikativnaya grammatika
russkogo yazyka. M., 1998. 528 s.
3. Zolotova G. A. Rol’ grammatiki v kompozitsii teksta // Yazyk. Kul’tura. Gumanitarnoe
znanie: Nauchnoe nasledie G. O. Vinokura i sovremennost’ / otv. red. S. I. Gindin,
N. N. Rozanova. M.: Nauchnyi mir, 1999. S. 131–138.
4. Kashin O. Posledniy opponent sovetskogo revansha // Seans. 2013. URL: http://
seance.ru/blog/reviews/legenda_17_kashin_review/ (data obrashcheniya: 15.11.2017).
5. Nominanty premii Zolotoy orel za 2013 god (rus.) // Natsional’naya akademiya
kinematografi cheskikh iskusstv i nauk Rossii. 2013. URL: http://www.kinoacademy.
ru/page/nominees-award-2013 (data obrashcheniya: 15.11.2017).
6. Rutykovskiy V. Terpenie, trud // Seans Guide. 2013. URL: http://seance.ru/seance_
guide/seance_guide_2013/terpenie-trud/ (data obrashcheniya: 15.11.2017).
7. Sidorova M. Yu. Kommunikativnyi registr i deomonimizatsiya form nesovershennogo
vida v tekste // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. 5: Istoriya i fi lologiya.
Vyp. 1. Izhevsk: Izd-vo UdGU, 2009. S. 173–180.
8. Sinyakov S. Delo v shapke // Seans. 2013. URL: http://seance.ru/blog/reviews/
legenda_17_sinyakov_review/ (data obrashcheniya: 15.11.2017).
9. Stishova E. Adrenalin. «Legenda № 17», rezhisser Nikalay Lebedev // Iskusstvo
kino. 2013. № 5. URL: http://kinoart.ru/archive/2013/05/adrenalin-legenda-17-
rezhisser-nikolaj-lebedev (data obrashcheniya: 15.11.2017).
10. Sychev S. Kak zasluzhit’ lyubov’ rodiny. «Legenda № 17», rezhisser Nikolay
Lebedev // Iskusstvo kino. 2013. № 5. URL: http://kinoart.ru/archive/2013/05/kakzasluzhit-
lyubov-rodiny-legenda-17-rezhisser-nikolaj-lebedev (data obrashcheniya:
15.11.2017).
Price: 50 рублей
To order