LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

MUSICAL TEXT AND COMPOSITION: A SEMIOTIC PERSPECTIVE

V. D. Didenko, V. V. Kalitskiy
Price: 50 руб.
 The paper covers the problem of determining the relation of musical text and composition in the context of structural-semiotic and philosophical-aesthetic interpretation of textual problems. The authors study the experience of contemporary theorists regarding the aesthetic-semiotic theory of music.
Key words: semiotics, music text, music composition, textuality, interpretation.
References
1. Aranovskiy M. G. Muzykal’nyi tekst: struktura i svoystva. M.: Kompozitor, 1998. 343 s.
2. Aranovskiy M. G. Myshlenie, yazyk, semantika // Problemy muzykal’nogo myshleniya. M.: Muzyka, 1974. S. 90–123.
3. Aranovskiy M. G. Tezisy o muzykal’noy semantike // Muzykal’nyi tekst: struktura i svoystva. M.: Kompozitor, 1998. S. 315–345.
4. Asaf’yev B. V. Tsennost’ muzyki // De Musica. Pgr.: Filarmoniya, 1923. S. 5–34.
5. Bart R. Ot proizvedeniya k tekstu // Voprosy literatury. M.: Sovetskiy pisatel’, 1988. № 11. S. 415–425.
6. Bonfel’d M. Sh. Muzyka: Yazyk. Rech’. Myshlenie. Opyt sistemnogo issledovaniya muzykal’nogo iskusstva. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/bon/fel/bonfeld/01.htm. (data obrashcheniya: 03.07.2017).
7. Rafikova A. G. Semantika muzykal’nogo teksta: filosofskiy analiz: dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.01. Cheboksary, 2006. 230 s. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/219005.html#contents (data obrashcheniya: 03.07.2017).
8. Ryabinina E. V. Fenomenologiya muzyki. Opyt kontseptualizatsii. Khar’kov: Khar’kovskiy voennyi un-t, 2000. 286 s.
9. Sukhantseva V. K. Muzyka kak mir cheloveka. Ot idei vselennoy — k filosofii muzyki. K.: Fakt, 2000. 176 s.
10. Orlov G. Drevo muzyki. Vashington: Frager & So; SPb.: Sovetskiy kompozitor, 1992. 408 s.
11. Filippov L. Grammatologiya Zh. Derrida i literaturnyi avangard // Frantsuzskaya filosofiya segodnya. Analiz nemarksistskikh kontseptsiy. M.: Sovetskiy pisatel’, 1989. S. 87–107.
12. Kholopova V. N. Muzyka kak vid iskusstva. SPb.: Lan’, 2002. 320 s.
Price: 50 рублей
To order