LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №6 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

POSSIBILITIES FOR THE FORMATION OF HUMANISTIC VALUES IN TRAINING OF PSYCHOLOGY STUDENTS

E. P. Korablina, A. A. Kozhina, R. I. Vitryuk-Mlantau
Price: 50 руб.
The article presents the results of the theoretical and empirical research on the
psychological aspects of preparation of psychologists for occupational activities. The
authors propose a programme of psychological assistance in the formation of humanistic
values using bibliotherapy methods.
Key words: psychological readiness, professional activity, humanistic values,
bibliotherapy.
References
1. Vygotskiy L. S. Pedagogicheskaya psikhologiya. M.: Pedagogika-Press, 1999. 536 s.
2. Dresher Yu. N. Biblioterapiya: uchebnoe posobie. M.: FAIR, 2007. 560 s.
3. Dresher Yu. N. Teoreticheskie osnovy biblioterapii / Yu. N. Dresher, O. P. Latypova // Biblioteki i informatsionnye resursy v sovremennom mire nauki, kul’tury, obrazovaniya i biznesa: materialy XIII Mezhdunar. konf. «Krym 2006»: v 2 t. M.: GPNTB Rossii, 2006. T. 1. S. 385–390.
4. Karvasarskiy B. D. (red.). Psikhoterapevticheskaya entsiklopediya. 2-e izd. SPb.: Piter, 2002. 1024 s.
5. Korablina E. P. Psikhologiya podgotovki k professional’noy deyatel’nosti psikhologa-konsul’tanta: dis ... d-ra nauk. SPb., 2006. 434 s.
6. Korablina E. P., Akindinova I. A., Bakanova A. A., Rodina A. M. Posobie dlya prakticheskikh psikhologov. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena; Izd-vo «SOYuZ», 2001 [Seriya «Prakticheskaya psikhologiya]. 319 s.
7. Leonova A. B., Kuznetsova A. S. Psikhoprofilaktika stressov. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1993. 123 s.
8. Miller A. M., Vel’vovskiy I. Z. Biblioterapiya v sisteme psikhoterapii / Voprosy psikhologii. Vyp. 3. M., 1973. S. 62–66.
9. Pashukova T. I., Chistova A. A. Vozmozhnosti ispol’zovaniya khudozhestvennykh tekstov kak sredstva regulyatsii psikhicheskogo sostoyaniya v uchebnoy deyatel’nosti / Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2013. № 16 (676). S. 161–172.
10. Samoregulyatsiya i prognozirovanie sotsial’nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya kontseptsiya.2-e rasshirennoe izd. M.: TsSPiM, 2013. 376 s.
11. Duncker C. «Verlust der Werte?: Wertewandel zwischen Meinungen und Tatsachen», 1 Aufl. Wiesbaden:Dt. Univ-Verl. 2000, 193 S.
12. Holding S. D. 16. Shell Jugendstudie. Jugend 2010 // Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 2010. 416 S.
13. Kron T. Individualisierung und Entfremdung: Hoffnung oder Verhängnis für ethisches Handeln? // Zygmunt Bauman. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2014. S. 297–325.
Price: 50 рублей
To order