LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №3 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

DEVELOPMENT OF “SENSITIVITY TO PROBLEMS” AS A COMPONENT OF INNOVATIVE CAPACITY OF ENGINEERING STUDENTS IN THE COURSE OF PHYSICAL CHEMISTRY

N. A. Rasshchepkina
Price: 50 руб.
 The paper presents a educational experiment aimed at developing problem sensitivity as a resource of self-determination potential of engineering students in the course of physical chemistry. The subject-oriented approach, theories of comprehension levels, conscious psychic self-regulation, developmental teaching, stage-by-stage formation of mental activity and concepts, and metacognitivism make up the theoretical and methodological basis of the experiment. Analysis of the experimental data shows the development of the students’ problem sensitivity due to the activities aimed at mastering and application of problem solving strategies. Methods of problem collective teaching, metacognitive support and prompts, cognitive (compression, modeling) and metacognitive (planning, information control, monitoring and correction of errors, assessment) strategies, as well as various forms of teacher-student cooperation in class were used to form these strategies.
Key words: innovation potential, problem sensitivity, task, cognitive strategy,
metacognitive strategy.
References
1. Brushlinskiy A. V. Psikhologiya myshleniya i problemnoe obuchenie. M.: Znanie, 1983. 96 s.
2. Ivanova V. P. Urovnevyi kharakter ponimaniya nauchnogo teksta // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. 2012. № 3. S. 53–61.
3. Karpov A. V., Skityaeva I. M. Psikhologiya metakognitivnykh protsessov lichnosti. M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2005. 352 s.
4. Krasnoryadtseva O. M. Chuvstvitel’nost’ k problemam kak kharakteristika innovatsionnogo potentsiala lichnosti // Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal. 2009. № 33. S. 13–19.
5. Kudryavtsev V. T. Problemnoe obuchenie: istoki, sushchnost’, perspektivy. M.: Znanie, 1991. 80 s.
6. Matyushkin A. M. Aktual’nye voprosy problemnogo obucheniya // Osnovy problemnogo obucheniya. M.: Prosveshchenie, 1968. S. 186–203.
7. Rasshchepkina N. A. Obshchekul’turnye kompetentsii kak komponenty innovatsionnogo potentsiala studenta tekhnicheskogo vuza // Nauchnoe mnenie. SPb.: 2015. № 4. S. 22–28.
8. Rasshchepkina N. A. Sposobnost’ tselepolaganiya kak komponent obshchekul’turnoy kompetentsii i resurs innovatsionnyi potentsial studenta tekhnicheskogo vuza // Izvestiya Yuzhnogo federal’nogo universiteta.
Pedagogicheskie nauki. 2016. № 3. S. 93–101.
9. Sergienko E. A. Kontrol’ povedeniya: individual’nye resursy sub’yektnoy regulyatsii // Psikhologicheskie issledovaniya: elektronnyi nauchnyi zhurnal. 2009. № 5 (7). URL: http://psystudy.ru.
10. Snyder K. E., Nietfeld J. L., Linnenbrink-Garcia L. Giftedness and Metacognition: A Shot-Term Longitudinal Investigation of Metacognitive Monitoring in Classroom // Gifted Child Quarterly. 2011. 55(3): 181–193. URL: http://gcq.sagepub.com.
Price: 50 рублей
To order