LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 23 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Mapping Kazakh Steppe in the Russian Empire in the First Half of the 19th Century (topographic survey of Kazakhs’ Junior Horde territory)

G. B. Izbassarova
Price: 50 руб.
 With reference to the published and the archival sources the article studies the role of topographers of the quartermaster unit and mining engineers in the exploration of the territory of Kazakhs’ Junior Horde and in the mapping of Kazakh steppe. The maps are considered as one of the sources in the historical studies of borderland management in Russia. The information on the participation of nomads in expeditions, embassies, both
in the Khanate of Central Asia as well as on the territory of the Steppe is also provided.
Keywords: Kazakhs’ Junior Horde, Orenburg administration, map, topographers,
expeditions to Steppe, Orenburg military governor.
REFERENCES
1. Blaramberg I. F. Voenno-statisticheskoe obozrenie zemli kirgiz-kaysakov Vnutrenney (Bukeyevskoy) Ordy i Zaural’skoy (Maloy) Ordy Orenburgskogo vedomstva //
Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossiyskoy imperii. SPb., 1848. T. 14. Ch. 3. 149 s.
2. Bobrov D. S. Kartografi cheskie materialy kak instrument formalizatsii gosudarstvennoy granitsy Rossiyskoy imperii na yuge Zapadnoy Sibiri v pervoy polovine XVIII v. // Granitsy i pogranich’ye v yuzhnorossiyskoy istorii: m-ly Vseros. nauch. konf. Rostov-na-Donu: Izd-vo Yuzhnogo feder. un-ta, 2014. S. 114–122.
3. Gern G. I., Vasil’yev V. Voenno-statisticheskoe obozrenie Orenburgskoy gubernii
// Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossiyskoy imperii. T. 14. Ch. 2. SPb., 1848. 121 s.
4. Gosudarstvennyi arkhiv Orenburgskoy oblasti (daleye — GAOO). F. 6. Op. 10.
D. 2318.
5. GAOO. F. 6. Op. 10. D. 3040 a.
6. GAOO. F. 6. Op. 10. D. 5594.
7. Grekov V. I. Ocherki iz istorii russkikh geografi cheskikh issledovaniy v 1725–
1765 gg. M.: Izd-vo AN SSSR, 1960. 441 s.
8. Yesakov V. A. Geografi ya v Rossii v XIX — nachale XX veka (otkrytiya i issledovaniya zemnoy poverkhnosti i razvitie fi zicheskoy geografi i). M.: Nauka, 1978. 307 s.
9. Izbasarova G. B. Imperskaya vlast’ i debaty po opredeleniyu granits zemel’
kazakhov Orenburgskogo i Sibirskogo vedomstv v I polovine XIX v. // Vestnik Voronezhskogo universiteta. Seriya.Istoriya.Politologiya.Sotsiologiya. 2016. № 3.
10. Istoricheskiy ocherk deyatel’nosti Korpusa voennykh topografov (1822–1872).
SPb., 1872.
11. Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh XVI–XX vekov.Tom V. Pervye
istoriko-etnografi cheskie opisaniya kazakhskikh zemel’.Pervaya polovina XIX veka.
Almaty: Dayk-press, 2007. 620 s.
12. Istoriya otechestvennogo vostokovedeniya do serediny XIX veka. M.: Nauka.
Glavnaya redaktsiya vost. literatury, 1990. 435 s.
13. Karta «Kirgizskoy stepi Orenburgskogo vedomstva» // Materialy dlya geografi i
i statistiki Rossii, sobrannye ofi tserami General’nogo shtaba. SPb., 1865. Ch. 1.
14. Kivel’son V. Kartografi i tsarstva: Zemlya i eyo znacheniya v Rossii XVII veka
/ nauch. red. per. M. Krom. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. 360 s.
15. Levshin A. I. Opisanie kirgiz-kazach’ikh, ili kirgiz-kaysatskikh, ord i stepey.
Almaty: Sanat, 1996. 655 s.
16. Maksheyev A. I. Istoricheskiy obzor Turkestana i nastupatel’nogo dvizheniya v
nego russkikh. SPb.: Voennaya tipografi ya, 1890. 370 s.
17. Materialy po istorii KazSSR (1785–1828). M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1940. T.
4. 543 s.
18. Remnev A. V. Rossiya Dal’nego Vostoka.Imperskaya geografi ya vlasti XIX —
nachala XX vekov. Omsk: Izd-vo Omskogo gos. un-ta, 2004. 552 s.
19. Rossiyskiy gosudarstvennyi voenno-istoricheskiy arkhiv (daleye — RGVIA).
F. 38. Op. 8. D. 7.
20. RGVIA. F. 846. Op. 16. D. 20305.
21. RGVIA. F. 846. Op. 16. D. 20651. Karta voenno-topografi cheskogo obozreniya
chasti stepi kirgiz-kaysakov Maloy Ordy.Rukopis’.M. 10 v.
22. Stoletie Voennogo Ministerstva. Istoricheskiy ocherk vozniknoveniya i razvitiya
v Rossii General’nogo Shtaba v 1802–1902 gg. / Glav. red. Skalon D. A.; sost. Geysman
P. A. SPb.: tipografi ya postavshchikov Dvora EIV tovarishchestva M. O. Vol’f, 1902.
T. IV. Ch. 1. Kn. 2.Otd. 1. 414 s.
23. Syzdykova E. S. Rossiyskie voennye i Kazakhstan: voprosy sotsial’nopoliticheskoy i ekonomicheskoy istorii Kazakhstana XVIII–XIX vv. v trudakh ofi tserov
General’nogo shtaba Rossii. M.: Reklama Master, 2005. 246 s.
24.Khalfi n N. A. Rossii i khanstva Sredney Azii (pervaya polovina XIX veka). M.:
Nauka, 1974. 407 s.
Price: 50 рублей
To order