LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 21 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Fantasy and Intonation Imagery in the Second Piano Sonata by C. M. von Weber

E. V. Babukhina
Price: 50 руб.
 The article focuses on fantasy and intonation imagery in the Second Piano Sonata by C. M. von Weber. This work was created in the period of the crystallization of demonic-diabolical and fantastic fairy tale aspects in German romantic culture. Based on structural-semantic analysis of this piece, the author comes to the conclusion that the Second Piano Sonata by C. M. von Weber was a creation of the new romantic
period. The romantic worldview of C. M. von Weber had determined the accentuation fantasy theme in the Second Piano Sonata. The identifi ed components of the musical vocabulary and techniques of fantasy would later form part of the artistic style of Weber’s system.
Keywords: piano sonata, fantasy, leitharmony, musical vocabulary, intonation, Undine.
REFERENCES
1. Averintsev S. S. Mify narodov mira: entsiklopediya. M., 1987. T. 1.
2. Antipova N. A.  Fantasticheskoe v nemetskoy romanticheskoy opere: avtoref.
dis. … kand. iskusstvovedeniya. M., 2007. 21 s.
3. Antipova N. A. Liki fantasticheskogo v pozdnikh operakh Vebera // Izrail’ XXI:
Muzykal'nyi zhurnal. 2013. № 40. URL: http://www.21israel-music.com/Weber_
fantastika.htm (data obrashcheniya: 21.07.2016).
4. Vanslov V. V. Estetika romantizma. M.: Iskusstvo, 1966. 404 s.
5. Muzykal'naya estetika Germanii XIX veka / sost. A. Mikhaylov, V. Shestakov;
red. N. Shakhnazarova. M.: Muzyka, 1982. Kn. 2. 432 s.
6. Gachev G. D. Mental'nosti narodov mira. M.: Algoritm, Eksmo, 2008. 544 s.
7. Kazantseva L. P. Osnovy teorii muzykal'nogo soderzhaniya: uchebnoe posobie.
Astrakhan': Fakel, 2001. 368 s.
8. Kenigsberg A. Karl Mariya Veber: populyarnaya monogra fi ya. 2-e izd., dop. L.:
Muzyka, 1981. 101 s.
9. Kirillina L. V. Klassicheskiy stil' v muzyke XVIII — nachala XIX veka. Ch. III:
Poetika i stilistika. M.: Izd. dom «Kompozitor», 2007. 376 s.
10. Mizitova R. V. Fortepiannaya sonata 10–20-kh godov XIX stoletiya (k probleme
istoricheskoy tipologii rannego romantizma): avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya.
M., 1999. 21 s.
11. Pitina S. N. K. M. Veber i ego tvorchestvo // Muzyka Avstrii i Germanii XIX v. /
red. T. E. Tsytovich. M.: Muzyka, 1975. Kn. 1. S. 408–498.
12. Skorbyashchenskaya O. A. Fortepiannoe tvorchestvo Karla Mariya fon Vebera
v kontekste kul'tury nemetskogo romantizma: avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya.
SPb., 1993. 18 s.
13. Sokolova G. A. Vremennaya i prostranstvennaya kontseptualizatsiya v nemetskoy
romanticheskoy skazke: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. M., 2013. 24 s.
14. Ferman V. E. Opernyi teatr. Stat’i i issledovaniya. M.: Muzgiz, 1961. 359 s.
15. Shaymukhametova L. N.  Migriruyushchaya intonatsionnaya formula i
semanticheskiy kontekst muzykal'noy temy: issledovanie. M., 1999. 311 s.
16. Shteynpress B. S., Yampol'skiy I. M. Barkarola // Entsiklopedicheskiy muzykal'nyi
slovar'. 2-e izd. M.: Sov. entsiklopediya, 1966.
17. Yusim M. A. Undiny // Mify narodov mira: entsiklopediya. M., 1988. T. 2.
Price: 50 рублей
To order