LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №11 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

PSYCHOPHYSIOLOGICAL TESTING OF THE TENDENCY TO ALCOHOL ADDICTION IN TERMS OF UNCONSCIOUS HUMAN BEHAVIOUR PATTERNS

V. A. Minkin, Ya. N. Nikolaenko
Price: 50 руб.
 A person is considered as a complex cybernetic system with many psychophysiological
variables and unconscious settings. It is expected that a person’s tendency to one or
another kind of dependent behaviour is recorded at the level of changes in unconscious
settings (presence of hidden drives) and the profie of the psychophysiological and
psycho-emotional state.
Key words: psychophysiological person state, vibraimage, deviant behaviour, alcohol
addiction.
References
1. Zvezdochkina N. V. Issledovanie psikhofiiologicheskogo sostoyaniya cheloveka s pomoshch’yu poligrafa: uchebno-metodicheskoe posobie. Kazan’: Kazanskiy universitet, 2015. 65 s.
2. Zmanovskaya E. V. Deviantologiya. M.: Akademiya, 2008. 288 s.
3. Issledovanie lichnosti s pomoshch’yu testa L. Sondi: metodicheskoe rukovodstvo / I. I. Tsyganok. M.: Imaton, 2005. 127 s.
4. Minkin V. A. Vibroizobrazhenie. SPb.: RENOME, 2007. 108 s.
5. Nikolaenko Ya. N. Emotsional’naya labil’nost’ v strukture agressivnogo povedeniya pri razlichnykh tipakh aktsentuatsiy kharaktera // Nauchnoe mnenie. SPb., 2013. № 10. S. 267–270.
6. Pyatnitskaya I. N. Obshchaya i chastnaya narkologiya: rukovodstvo dlya vrachey. M.: OAO «Izd-vo «Meditsina», 2008. 640 s.
7. Rukovodstvo po addiktologii / pod red. V. D. Mendelevicha. SPb.: Rech’, 2007. 768 s.
8. Sirota N. A., Yaltonskiy V. M. Profiaktika narkomanii i alkogolizma: uchebnoe posobie. M.: Izdat. tsentr, 2003. 176 s.
9. Sobchik L. N. Metod portretnykh vyborov — adaptirovannyi test Sondi: metodicheskoe posobie. SPb.: Rech’, 2003. 128 s.
10. Gladyshev G. P. Termodynamic Teory of the Evolution of Living Beings. NY.: Nova Sci. Publ. Inc., 1997.
11. Federal psychophysiological detection of deception examiner handbook. Counterintelligence fild activity technical manual, October 2, 2006. URL: https://antipolygraph.org/documents/federal-polygraphhandbook-02-10-2006.pdf
Price: 50 рублей
To order