LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Tragedy of Raskolnikov in the Light of Biblical Christian Anthropology

B. M. Palibrik
Price: 50 руб.
 The author analyses the tragedy of the main character of “Crime and punishment”, a novel by Feodor Dostoevsky, in the light of Biblical — Christian anthropology. The examination of Raskolnikov’s spiritual path in a theological context accentuates the
religious issues raised in the novel. By rejecting Christ, Raskolnikov transgresses the moral limits and loses humanity. Paradoxically in this situation, the God-Man extends a helping hand by sending him one of his angels in the person of Sonia Marmeladova.
Keywords: Russian literature, novel, F. M. Dostoevsky, apostasy, salvation,
transformation, evil, good, individualism.
REFERENCES
1. Biogra fi ya, pis'ma i zametki iz zapisnoy knizhki F. M. Dostoevskogo. SPb.:
Tipogra fi ya A. S. Suvorina, 1883.
2. Bocharov S. G. Kholod, styd, svoboda. Istoriya literatury sub specie Svyashchennoy
istorii // Bocharov S. G. Syuzhety russkoy literatury. M., 1999. S. 121–151.
3. Dostoevskiy F. M. Poln. sobr. soch.: v 12 t. M.: Izd-vo «Pravda», 1982. T. 5.
4. Yevnin F. I. Roman «Besy» // Tvorchestvo F. M. Dostoevskogo. M.: Izd-vo AN
SSSR, 1959.
5. Lyakhu V. Lyutsiferov bunt Ivana Karamazova. Sud’ba geroya v zerkale bibleyskikh allyuziy. M.: Bibleysko-bogoslovskiy institut sv. apostola Andreya, 2011.
6. Iustin (Popovich), prep. O rae russkoy dushi. Dostoevskiy kak prorok i apostol
pravoslavnogo realizma. Minsk: «Luchi So fi i», 2001.
7. Men’ A., svyashch. Propovedi po Yevangel’skim chteniyam. Beseda Iisusa Khrista
s Samaryankoy (Evangelie ot Ioanna 4. 6–38). URL: http://www.bible-center.ru/ru/book/
sermon/talksamaritan. 01/02/2016.
8. Mochul'skiy K. V. Gogol’. Solov’yov. Dostoevskiy. M.: Respublika, 1995.
9. Stepanyan K. A. Yavlenie i dialog v romanakh F. M. Dostoevskogo. SPb.: Kriga, 2010.
10. Uer. K. T., mitr. Bogoslovskie resursy dlya ponimaniya khristianskoy antropologii
v pravoslavnoy traditsii. URL: http://www.bogoslov.ru/text/554858.html. 05/02/2016.
11. Fudel’ S. I. Nasledstvo Dostoevskogo: sobranie sochineniy: v 3 t. M., Russkiy
put’, 2005. T. 3.
Price: 50 рублей
To order