LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

owards De fi nition and Classi fi cation of Catch Phrases of Biblical Origin in the Swedish Language

L. A. Narusevitch
Price: 50 руб.
 The paper’s focus is on the issue of de fi nition and classi fi cation of catch words and expressions of biblical origin in the Swedish language. Biblicisms are eloquent expressions derived from the Holy Scripture. They are a part of the general body of idiomatic and phraseological expressions; thus, they are marked with distinctive features
of phraseological units. Since the issue of classi fi cation of Swedish biblical phrases is not fully resolved, the author points out the existing lack of consistent terminology in the works of Swedish scholars and offers her own classi fi cation of Swedish biblical phrases, which is based on words, phraseological units and interjections from the Bible.
Keywords: winged words, biblicisms, Swedish phraseology.
REFERENCES
1. Afon’kin Yu. N. Russko-nemetskiy slovar’ krylatykh slov. Ok. 1200 yedinits. M.:
Rus. yaz., 1985. 287 s.
2. Ashukin N. S., Ashukina M. G. Krylatye slova. Literaturnye tsitaty. Obraznye
vyrazheniya. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury, 1955.
668 s.
3. Berkovy V. i O. O krylatykh slovakh // Slovar’ krylatykh slov i vyrazheniy
russkogo yazyka. Magnitogorsk: MaGU, 2008. S. 16–30.
4. Betekhina E. N. Frazeologizmy s bibleyskimi imenami: (v russkom i angliyskom
yazykakh) / pod red. G. A. Lilich. SPb.: SPbGU, 1999. 172 s.
5. Buzarova E. A., Sasina S. A. Metaforizatsiya professional’nykh frazeologizmov
kak osobyi sluchay vtorichnoy nominatsii: (na primerakh angliyskogo i russkogo
yazykov) // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. 2006. № 3.
S. 176–178.
6. Klimovich N. V. Osobennosti perevoda intertekstual’nykh elementov bibleyskogo
proiskhozhdeniya v khudozhestvennom tekste // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta. 2013. № 10 (138). S. 141–147.
7. Kochedykov L. G.  Kratkiy slovar’ bibleyskikh frazeologizmov. Samara:
Izdatel'skiy dom «Bakhrakh-M», 2006. 176 s.
8. Litvinnikova O. I.  Funktsional’nyi potentsial FE v sovremennom khudozhestvennom tekste // Frazeologizm v tekste i tekst vo frazeologizme. Velikiy Novgo rod:
NovGU, 2009. S. 135–137.
9. Maslova-Lashanskaya S. S. Leksikologiya shvedskogo yazyka. SPb: Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, 2011. 240 s.
10. Potselueva N. V., Fedulenkova T. N. Sopostavitel'nyi analiz verbalizatsii emotsiy
posredstvom mezhdometnykh frazeologicheskikh yedinits // Yazyk i kul’tura. 2012.
№ 2. S. 72–79.
11. Foytu P. Dinamika bibleyskoy frazeologii kak prichina skhodstv (otlichiy) vo
frazeologii raznykh yazykov // Slavyanskaya frazeologiya i Bibliya. SPb: SPbGU,
2013. S. 188–195.
12. Bergman O. Bibliska ord. Borgå: Bookwell Oy, 2012. 128 s.
13. Den svenska bibeln. Ett 450-års jubileum. Stockholm: Proprius Förlag AB,
1991. 430 s.
14. Engnell I. Svenskt bibliskt uppslagsverk 1, A-L. Stockholm: Nordiska uppslagsböcker, 1962. 1574 s.
15. Hellsing B., Hellquist M., Hallengren A. Bevingat. Stockholm: AlbertBonniersförlag, 2000. 413 s.
16. Holger H.-E. Bibelns bevingade ord. Bromma: Williams Förlags AB, 1949.
190 s.
17. Holm P. Bevingade ord. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1948. 372 s.
18. Lindeskog G. Bevingade bibelord. Stockholm: Svenska tryckeriaktiebolaget,
1947. 189 s.
19. Martling C.-H. Döden i grytan. Bibeln i dagligt tal. Malmö: Prinfo Team Offset
& Media, 2004. 179 s.
Price: 50 рублей
To order