LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Concept of “Woman” and Means of its Textual Representation in the Works by Novalis and H. Hesse

M. А. Shligel-Milkh
Price: 50 руб.
 The article analyzes the concept of “woman” as one of the key concepts in the German romanticism. The concept includes both the author’s meaningful elements and the meanings derived from the philosophy of C.G. Jung, judeo-christian and Indian philosophy. The concept is considered within the framework of macroepoch of Modernity
Keywords: moder nism, romanticism, concept, archetype, myth, woman.
REFERENCES
1. Berkovskiy N. Ya. Romantizm v Germanii. SPb.: Azbuka-klassika, 2001. 512 s.
2. Ieroskhimonakh Antoniy (Bulatovich). Moya mysl’ vo Khriste. O Deyatel’nosti
(Energii) Bozhestva. URL: http://www.pravoslav.de/imiaslavie/antony/pensee/
pensee1_04.htm
3. Vol’skiy A. L.  Germenevtika simvola «Goluboy tsvetok» v romane Nova lisa
«Genrikh fon Ofterdingen» // Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena, 2008. № 18. S. 168–175.
4. Gesse G. Igra v biser: kniga dlya chteniya na nemetskom yazyke. SPb.: Antologiya, KARO, 2006. 480 s.
5. Zhirmunskiy V. Nemetskiy romantizm i sovremennaya mistika. S-Peterburg, 1914.
6. Il'chenko N. M. Tsvetochnaya i rastitel’naya simvolika v tvorchestve nemetskikh
i russkikh romantikov // Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo
universiteta im. N. A. Dobrolyubova. 2012. № 18. S. 92–103.
7. Karasik V. I. Yazykovoy krug: lichnost’, kontsepty, diskurs. M.: Gnozis, 2004.
8. Kemper D. Izuchenie modernizma kak metod literaturovedeniya // Dialektika
modernizma: sbornik statey / pod red. A. I. Zherebina. SPb.: Izdatel’skiy dom «Mir’»,
2006. 224 s.
9. Kinsli Devid. Obrazy bozhestvennoy zhenstvennosti v Tantre. Desyat' makhavidiy.
SPb.: Izd-vo «Akademiya issledovaniy kul'tury», 2007. 333 s.
10. Rusakov V. M. Kategoriya kontsept — arkhetip — diskurs: metodologicheskie
novatsii v issledovatel'skom instrumentarii sovremennogo gumanitarnogo znaniya //
Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. № 2. S. 50–55.
11. Fisenko O. S., Lazarev S. V. Arkhetip v strukture metakontsepta // Aktual'nye
problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk. 2014. № 6–2. S. 46–49.
12. Yung K. G. Arkhetip i simvol. Seriya «Stranitsy mirovoy fi loso fi i». SPb.: Izd-vo
«Renessans», 1991.
13. Yung K. G. Psikhologicheskie aspekty arkhetipa materi. URL: http://royallib.
com/read/yung_karl/psihologicheskie_aspekti_arhetipa_materi.html#20480
14. Dorit Messlin. Antike und Moderne Friedrich Schlegels Poetik, Philosophie und
Lebenskunst. Berlin / New York: Walter de Gruyter GmbH & KG, 2011.
15. Hermann H. Die schönsten Erzählungen. Suhrkamp Verlag, 2006.
16. Hermann H. Narziß und Goldmund: Erzählung. Suhrkamp, 2012.
17. Hermann H. Siddhartha. Eine indische Dichtung / Mit einem Kommentar von
Heribert Kuhn. Suhrkamp, 2011.
18. Novalis. Schriften.Band 1. Werke, Tagebücher und Briefe Fridrich von Hardenbergs / RSg. von Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999.
Price: 50 рублей
To order