LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Modern Techniques of Design Visualization of Architectural Ideas and Fantasies by G. Chernikhov

V. V. Laptev, T. I. Diodorova
Price: 50 руб.
 A visual rendering of the architectural design or fantasy is often the prerogative of project graphic. Perspective and panoramic images can show not only the author’s ideas about architecture or urban development design, but also visualize real objects. Experience of Y. G. Chernihov in matters of visual and graphical realization of architectural fantasies is still relevant nowadays. His graphic and color techniques can be successfully implemented for the visualization of architecture.
Keywords: visualization, architectural graphics, project graphics, infographics, infographic design.
REFERENCES
1. Gollerbakh E. F. Problemy konstruktivizma v ikh otnoshenii k iskusstvu: vstup.
st. // Konstruktsiya arkhitekturnykh i mashinnykh form / Ya. G. Chernikhov. L.:
Leningradskoe o-vo arkhitektorov, 1931. S. 15–26.
2. Golubyatnikov I. V. Vizualizatsiya v dizayne / I. V. Golubyatnikov, N. E. Mil’chakova // Dizayn. Teoriya i praktika. 2012. Vyp. 10. S. 60–66. URL: http://enidtp.ru/673
(data obrashcheniya: 08.02.2016).
3. Solov’yov L. V. O yazyke proektnoy gra fi ki formoobrazovaniya v arkhitekture //
Arkhitekton: izvestiya vuzov. 2012. № 39. S. 35–45. URL: http://archvuz.ru/2012_3/4
(data obrashcheniya: 08.02.2016).
4. Khmel’nitskiy D. S. Neponyatyi geniy. Knigi Yakova Chernikhova glazami
sovremennikov: vstup. st. // Raboty Yakova Chernikhova iz sobraniya Dmitriya
Chernikhova. Berlin: DOM publishers, 2009. 400 S.
5. Chernikhov Ya. G.  Iskusstvo nachertaniya. L.: Knigoizdatel’stvo Akademii
khudozhestv, 1927. 80 s.
6. Chernikhov Ya. G. Osnovy sovremennoy arkhitektury. Eksperimental’noissledovatel’skie raboty. L.: Leningradskoe obshhestvo arkhitektorov, 1930. 123, [4] s.
7. Chernikhov Ya. G.  Konstruktsiya arkhitekturnykh i mashinnykh form. L.:
Leningradskoe obshhestvo arkhitektorov, 1931. 232 s.
Price: 50 рублей
To order