LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

CREATIVE DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF INSTRUMENTAL MUSIC-MAKING

E. V. Lukina
Price: 50 руб.
 The paper justifi es the logically appropriate structure of creative activity of younger
schoolchildren in the process of instrumental music-making, and specifi es the main
stages of their creative development. The method of management of children’s musical
and creative activity is determined. The author develops methods to ensure pupils’ creative development in the process of instrumental music-making, and proves that their use provides creative development оf schoolchildren.
K e y w o r d s: creative development of younger schoolchildren, children’s instrumental
music-making, stages of pupils’ creative development, imitation, interpretation, improvisation, methods ensuring pupils’ creative development in the process of instrumental music-making.
References
1. Blonskiy P. P. Psikhologiya mladshego shkol’nika / pod red. A. I. Lipkinoy i T. D. Martsinkovskoy. M.: Izd-vo «Institut prakticheskoy psikhologii»; Voronezh: NPO «MODEK», 1997. 575 s.
2. Vygotskiy L. S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsiy // Sobr. soch.: v 6 t. M. : Pedagogika, 1983. T. 3. 328 s.
3. Bodina E. A. Idei muzykal’nogo obrazovaniya: ot Platona do Kabalevskogo. M. : 11-y FORMAT, 2013. 164 s.
4. Lukina E. V. Imitatsiya, interpretatsiya i improvizatsiya kak etapy tvorcheskogo razvitiya mladshikh shkol’nikov v protsesse instrumental’nogo muzitsirovaniya.: dis. … kand. ped. nauk. Moskva, 2008. 146 s.
5. Lukina E. V. Muzyka. Kollektivnoe instrumental’noe muzitsirovanie: uchebno-metodicheskoe posobie dlya 1–4 klassov obshcheobrazovatel’nykh organizatsiy. M.: Muzyka, 2015. 56 s. not.
6. Kak uchat muzyke za rubezhom. M.: Klassika — XXI, 2009. 208 s.
Price: 50 рублей
To order