LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №6-7 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THE SEARCH FOR THE CHRISTIAN IDEAL IN WORKS OF P. CHAADAYEV

A. D. Korykhalov
Price: 50 руб.
 The paper covers the problem of search for the Christian ideal in the works of P. Chaadayev. In addition to Chaadayev’s main theme (search for the way of self-determination of Russia), in his philosophical works we can notice significant interest in Christianity as a social and anthropological phenomenon. It is shown that Chaadayev understood historical Christianity as a significant force affecting the real historical situation. At the same time, the historical Christianity is opposed in Chaadaev’s works to the ideal, forthcoming Christianity. The article reveals the features of the true Christianity,
as Chaadayev understood it. The continuity of Chaadaev’s ideas in the works of D.
Merezhkovsky is also shown.
Key words: P. Chaadayev, D. Merezhkovsky, Christianity, Church, Christian ideal.
References
1. Yevlampiev I. I. Istoriya russkoy filosofii. 2-e izd., ispr. i dop. SPb.: Izdatel’stvo RKhGA, 2014. 667 s.
2. Yermichev A., Zlatopol’skaya A. P. Ya. Chaadaev v russkoy mysli. Opyt istoriografii // P. Ya. Chaadaev: pro et contra. Antologiya. SPb.: Izdatel’stvo RKhGI, 1998. S. 7–40.
3. Yermichev A. A. Russkaya filosofiya kak tseloe: Opyt istoriko-sistematicheskogo postroeniya. SPb.: Yuventa, 1998. 305 s.
4. Zen’kovskiy V. V. Istoriya russkoy filosofii. M.: Akademicheskiy Proekt, Raritet, 2001. 880 s.
5. Korykhalov A. D. Poiski istinnogo Khrista v tvorchestve D. Merezhkovskogo: istoki, kontekst, ideynoe soderzhanie // Voprosy filosofii. 2015. № 4. S. 93–103.
6. Merezhkovskiy D. S. Ne mir, no mech. K budushchey kritike khristianstva // Sobranie sochineniy. Gryadushchiy Kham. M.: Respublika, 2004. S. 154–257.
7. Chaadaev P. Ya. Otryvki i raznye mysli // Polnoe sobr. soch. i izbrannye pis’ma: v 2 t. M.: Nauka, 1991. T. 1. S. 441–511.
8. Chaadaev P. Ya. Pis’mo A. I. Turgenevu // Polnoe sobr. soch. i izbrannye pis’ma: v 2 t. M.: Nauka, 1991. T. 2. S. 94–100.
9. Chaadaev P. Ya. Filosoficheskie pis’ma // Polnoe sobr. soch. i izbrannye pis’ma: v 2 t. M.: Nauka, 1991. T. 1. S. 320–441.
10. Shaposhnikov L. E., Fedorov A. A. Istoriya russkoy religioznoy filosofii. M.: Vysshaya shkola, 2006. 447 s.
Price: 50 рублей
To order