LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" № 9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2015

THE CONTENT AND STRUCTURE OF THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD “LIBRARY” AS A SUBJECT-MATTER OF THE RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE SYLLABUS

A. O. Martynova
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the lexical-semantic fild “library” and its dynamic processes.
This material is aimed for teaching Russian as a Foreign Language.
Key words: lexical-semantic fild, teaching Russian as a Second language, lexicosemantic group, linguistic world-image, fild method.
References
1. Alefienko N. F. Sovremennye problemy nauki o yazyke. M.: Flinta Nauka, 2009, 416 s.
2. Bol’shaya sovetskaya entsiklopediya: v 30 t. / gl. red. A. M. Prokhorov. 3-e izd. M.: Sovetskaya Entsiklopediya, 1970. T. 3. 640 s.
3. Vasil’yeva G. M., Nekora N. E. Osobennosti natsional’nykh kul’tur v zerkale yazyka: monografia. SPb.: SPbGUVK, 2012. 221 s.
4. Vasil’yeva G. M., Rotmistrova O. V. Kul’turno-geografiheskiy obraz Rossii v lingvokul’turologicheskom aspekte: monografia. SPb.: SPbGUVK, 2011. 198 s.
5. Yefremova T. F. Novyi slovar’ russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel’nyi. M., 2000. T. 1. 1222 s.
6. Mokienko V. M., Nikitina T. G. Tolkovyi slovar’ yazyka Sovdepii. SPb.: Folio-Press, 1998. 704 s.
7. Potapova O. E. Kompleksnyi podkhod k vydeleniyu leksiko-semanticheskogo polya «more» // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. 2012. Vyp. № 2, t. 1. S. 139–145.
8. Ufitseva A. A. Semantika slova // Aspekty semanticheskikh issledovaniy. M.: Nauka, 1980. S. 250–345.
9. Yurina E. A. Leksicheskaya struktura assotsiativno-obraznogo semanticheskogo polya // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2003. Vyp. № 277. S. 198–204.
Price: 50 рублей
To order