LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" № 1 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

Criteria of compensatory competence formedness in informative reading in a second foreign language and verification of their didactic efficiency

A. O. Ovsyannikov
Price: 50 руб.
 The article is devoted to verifying the didactic efficiency of the criteria of compensatory
competence formedness in training informative reading in a second foreign language.
Key words: didactic efficiency, informative reading in a second foreign language,
compensatory competence, method of keys.
References
1. Ovsyannikov A. O. Teoriya kognitivno-kompensatornogo podkhoda v intensivnom obuchenii chteniyu
na vtorom inostrannom yazyke: monografiya. SPb: RGPU im. A. I. Gertsena, 2013. 246 s.
2. Ovsyannikov A. O. «Metod klyuchey» kak novaya sostavlyayushchaya protsessa formirovaniya
kompensatornoy kompetentsii pri obuchenii informativnomu chteniyu na vtorom inostrannom yazyke v vuze
i v starshikh klassakh spetsializirovannykh shkol: monografiya. SPb: TESSA, 2008. 190 s.
Price: 50 рублей
To order