LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 49 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Non-Governmental Organizations in the Republic of Turkey as an Integral Part of Civil Society

Z.V. Zokoeva
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.49.76.84
The paper analyzes various aspects of the concept of “civil society” 
on the example of the Turkish model, which has its own specifi c 
features. In particular, political analytic centers are considered 
as non-governmental organizations that are engaged in providing 
information for a deeper understanding of the characteristics of 
the Turkish foreign policy. The author also refers to the chronicle 
of the emergence and formation of the Turkish civil society, which 
is directly related to the processes of modernization and seculariza-
tion.
Keywords: civil society, Republic of Turkey, nongovernmental organizations, 
democratization
REFERENCES
1. Vasil’yeva E. E. Liberalizatsiya turetskoy ekonomiki: uroki dlya Belarusi. URL: 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/43562/1/vasileva_2010_Belarus_Turkey.pdf 
S. 83–88 (data obrashcheniya: 05.05.2019).
2. Dal’ R. Poliarkhiya, plyuralizm i prostranstvo // Voprosy fi losofi i. 1994. № 3. 
S. 37–48.
3. Istoriya voennykh perevorotov v Turtsii. 15.07.2016 / TASS-dos’ye. https://tass.
ru/info/3459817 (data obrashcheniya: 04.05.2019).
4. Kireyev N. G. K voprosu vozniknoveniya Partii spravedlivosti i razvitiya // Islam 
na Blizhnem i Srednem Vostoke. M.: In-t vostokovedeniya RAN. № 6. 2011. S. 254.
5. Koen D. L., Arato E. Grazhdanskoe obshchestvo i politicheskaya teoriya / per. s 
angl.; obshch. red. I. I. Myurberg. M.: Ves’ mir, 2003. 784 s.
6. Fergyuson A. Opyt istorii grazhdanskogo obshchestva = An Essay on the History 
of Civil Society / per. s angl. I. I. Myurberg; pod red. M. A. Abramova. M.: ROSSPEN, 
2000. 389 s.
7. Khantington S. Tret’ya volna: Demokratizatsiya v kontse XX veka. M.: 
ROSSPEN, 2003. 365 s. 
8. Shmitter F. Razmyshleniya o grazhdanskom obshchestve i konsolidatsii demokratii 
// Polis. Politicheskie issledovaniya. M., 1996. № 5. S. 16–27.
9. Shumpeter Y. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya. Ch. 4. Sotsializm i 
demokratiya. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Schum/22.php (data 
obrashcheniya: 13.04.2019).
10. Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Tьrkiye Cumhuriyeti memaliki 
haricine зıkarılmasına dair kanun. URL: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUN-
LAR_KARARLAR/kanuntbmmc002/kanuntbmmc002/kanuntbmmc00200431.pdf (data 
obrashcheniya: 01.05.2019).
11. Kuruluş ve Tarihi Gelişim. T. C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı. 
28.05.2013. URL: https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay//1/diyanet-isleri-
baskanligi-kurulus-ve-tarihcesi (data obrashcheniya: 01.05.2019).
12. Зağdaş Tьrkiye İзin Değişim. CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROGRAMI. 
URL: http://web.archive.org/web/20150519094052/http://www.chp.org.tr/Assets/dosya/
chp-program-2015-01-12.pdf (data obrashcheniya: 01.05.2019).
13. Conditions for membership / European Comission. URL: https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en (data obrashcheniya: 
05.05.2019).
 
Price: 50 рублей
To order