LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2019

Studying History of State Control in Russia in XIX Century

Chen Ziqiu
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.50.150.159
In this article the author will make an attempt to characterize the most important historical studies in the XIX century, devoted to the history of the Russian State Control. The rich experience of the studies, accumulated by researchers in the XIX century, has not been the subject of special consideration so far. Therefore, the present article is intended to some extent to fi ll this gap in the relevant literature
Keywords: State control, Russian Empire, historiography, XIX century.
REFERENCES
1. Blyokh I. I. Ustroystvo finansovogo upravleniya i kontrolya v Rossii v 
istoricheskom ikh razvitii. SPb.: Tipografi ya Muller i Bogel’man, 1895. 211 s.
2. Bliokh I. S. Finansy Rossii XIX stoletiya: v 4 t. SPb.: tipografi ya M. M. Stasy-
ulevicha, 1882. T. 1. 344 s.
3. Bogdanovich M. I. Istoriya tsarstvovaniya imperatora Aleksandra I i Rossii v ego 
vremya: v 6 t. SPb.: Tipografi ya F. Sushchinskogo, 1869–1871.
4. Bochkovskiy F. Organizatsiya Gosudarstvennogo kontrolya v Rossii s gosudarst-
vami zapadnoy Yevropy. SPb.: Tipo-Litografi ya A. E. Vineke, 1895. 120 s.
5. Brzheskiy N. K. Ministerstvo fi nansov 1802–1902: [Ist. obzor glavneyshikh mero-
priyatiy fi n. vedomstva]: v 2 ch. / N. K. Brzheskiy. SPb.: Ekspeditsiya zagotovleniya 
gosudarstvennykh bumag, 1902.
6. Bunge N. Kh. Gosudarstvennoe schetovodstvo i fi nansovaya otchetnost’ v Anglii. 
SPb.: Tipografi ya imperatorskoy akademii nauk, 1890. 98 s.
7. Vitsyn A. Kratkiy ocherk Upravleniya v Rossii ot Petra Velikogo do izdaniya 
Obshchego uchrezhdeniya ministerstv. Kazan’.: Tipografi ya gubernskogo pravleniya, 
1855. 299 s.
8. Gosudarstvennyi kontrol’ 1811–1911. SPb.: Gosudarstvennaya tipografi ya, 1911. 
408 s.
9. Gradovskiy A. D. Nachala Russkogo gosudarstvennogo prava: v 3 t. SPb.: 
Tipografi ya M. M. Stasyulevicha, 1908. T. 1. 421 s.
10. Odintsov A. V. Dopolnenie k Ukazatelyu knig i statey o gosudarstvennom kon-
trole. Petrograd // Izvestiya Gosudarstvennogo Kontrolya. 1919. 16 s.
11. Odintsov A. V. Ukazatel’ knig i statey o Gosudarstvennom kontrolya. Petrograd // 
Izvestiya Gosudarstvennogo Kontrolya. 1918. 29 s.
12. Pyasetskiy N. V. Schetnaya palata i sistema gosudarstvennoy otchetnosti 
Ital’yanskogo korolevstva. SPb.: Tipografi ya V. Kirshbauma, 1884. 189 s. 
13. Sakovich V. A. Gosudarstvennyi kontrol’ v Rossii, ego istoriya i sovremennoe 
ustroystvo v svyazi s izlozheniem smetnoy sistemy, kassovogo poryadka i stroystva 
gosudarstvennoy otchetnosti. SPb.: Tipo-litografi ya Berman i Rabinovich, 1896. 714 s.
14. Tatarinov V. A. Gosudarstvennaya otchetnost’ v Bel’gii. SPb.: Tipografi ya 
V. Bezobrazova, 1881. 168 s.
15. Tatarinov V. A. Gosudarstvennaya otchetnost’ v Prussii. SPb.: Tipografiya 
Akademii nauk, 1858. 72 s.
16. Tatarinov V. A. Gosudarstvennaya otchetnost’ vo Frantsii. SPb.: Tipografi ya 
Akademii nauk, 1858. 159 s.
17. Tolstoy D. A. Istoriya fi nansovykh uchrezhdeniy Rossii so vremeni osnovaniya 
gosudarstva do konchiny imperatritsy Ekateriny II. SPb.: Tipografi ya Konstantina 
Zhernakova, 1848. 272 s.
 
Price: 50 рублей
To order