LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2019

Matching Elements of the “Horse Colour” Lexico-semantic Group in the Russian Literature

M. V. Mironov
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.50.110.121
This article presents the results of the corpus analysis of the ele-
ments included in the lexico-semantic group of horse colour names 
extracted from Russian literary works. The research focused on fre-
quency and compatibility of words that are used to describe horse 
colours. Studying these characteristics of lexemes reveals patterns 
that control the functioning of color names in the works of fi ction. 
The article gives information about frequency and peculiarities of 
using thirty-six words that describe horse colours.
Keywords: lexico-semantic group, horse colour, matching, Russian language, literary 
text, frequency.
REFERENCES
1. Babenko L. G. Funktsionirovanie otdel’nykh leksiko-sematicheskikh grupp v 
tekstakh raznykh stiley // Leksiko-semanticheskie gruppy russkikh glagolov / pod red. 
E. V. Kuznetsovoy. Irkutsk: Izd-vo Ural. un-ta, 1988. S. 127–146. 
2. Babenko L. G. O sootnoshenii LSG i FSK slov // Aktual’nye problemy sovremen-
noy i istoricheskoy leksikologii: tez. dokl. i soobshch. nauch. konf. Sverdlovsk, 1984. 
S. 4–5.
3. Babenko L. G. Tekstovye funktsii leksicheskikh mnozhestv // Teoreticheskie 
problemy stilistiki teksta: Tez. dokl. i soobshch. Vsesoyuz. nauch. konf. Kazan’, 1985. 
S. 40–41.
4. Babenko L. G. Peresekaemost’ glagolov chuvstv s glagolami drugikh LSG // Slovo 
v sistemnykh otnosheniyakh na raznykh urovnyakh yazyka. Sverdlovsk: Sverdlov. GPI, 
1985. S. 15–20.
5. Babenko L. G. Sochetaemost’ glagolov emotsional’noy deyatel’nosti s dru-
gimi glagolami-predikatami v kontekste khudozhestvennoy rechi // Kul’tura rechi v 
raznykh sferakh obshcheniya: Tez. dokl. i soobshch. nauch. konf. Chelyabinsk, 1982. 
S. 102–106.
6. Vasilevich A. P., Kuznetsova S. N., Mishchenko S. S. Tsvet i nazvaniya tsveta 
v russkom yazyke / pod obshch. red. A. P. Vasilevicha. M.: KomKniga, 2005. 216 s.
7. Volkova M. G. Sposoby popolneniya leksiko-semanticheskoy gruppy tsveta 
v raznostrukturnykh yazykakh // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagog-
icheskogo universiteta, № 3. Tomsk: TGPU, 2013. S. 57–61.
8. Dal’ V. I. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka / Vladimir Ivanovich 
Dal’: v 4 t. T. 2: I—O. M.: RIPOL klassik, 2006. 784 s. (Zolotaya kollektsiya).
9. Dudunkova A. M. Zoonimy i fi tonimy v «Onezhskikh bylinakh, zapisannykh 
A. F. Gil’ferdingom letom 1871 goda»: dis. kand. fi lol. nauk. Petrozavodskiy gosudarst-
vennyi universitet, 2016. 233 s.
10. Kalinycheva E. V. Strukturno-semanticheskie kharakteristiki leksiko-seman-
ticheskoy gruppy sovremennykh angliyskikh glagolov «svecheniya»: dis. kand. fi lol. 
nauk. Moskva, 2002. 175 s.
11. Karaulov Yu. N. Obshchaya i russkaya ideografi ya. M.: Nauka, 1976. 355 s.
12. Kurskaya V. A. Masti loshadey. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izvestiya, 2012. 480 s.
13. Matveyeva T. V. Leksiko-semanticheskie gruppy russkikh glagolov. Uchebnyi 
slovar’-spravochnik. Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta, 1988. 153 s.
14. Popova Z. D., Sternin I. A. Leksicheskaya sistema yazyka: Vnutrennyaya organi-
zatsiya, kategorial’nyi apparat i priemy opisaniya: uchebnoe posobie. 2-e izd., ispr. i 
dop. M.: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2010. 176 s.
15. Sorokin Yu. S. Razvitie slovarnogo sostava russkogo literaturnogo yazyka: 
30–90-e gody XIX veka. M., SPb.: Nauka, 1965. 565 s.
16. Urusov S. P. Kniga o loshadi. Tom II. 3-e izd., ispr. i dop. SPb.: Russkoe knizh-
noe tovarishchestvo Deyatel’, 1911. 642 s.
17. Ufi mtseva A. A. Opyt izucheniya leksiki kak sistemy (na materiale angliyskogo 
yazyka). 2-e izd., ispr. M.: Editorial URSS, 2004. 288 s.
18. Filin F. P. O leksiko-semanticheskikh gruppakh slov // Rubleva O. L. Lek-
sikologiya sovremennogo russkogo yazyka. Prilozhenie 1. Khrestomatiya. Vladivostok: 
Izd-vo Dal’nevostochnogo un-ta, 2004. S. 223–230.
19. Tsivileva A. V. Funktsionirovanie komponentov leksiko-semanticheskikh grupp 
kak sposob rekonstruktsii yazykovoy kartiny mira // Vestnik VolGU. Seriya 2: Yazykoz-
nanie, № 2. Volgograd: Izd-vo VolGU, 2008. S. 52–57.
20. Shipitsyna G. M. Paradigmaticheskaya struktura leksiko-semanticheskikh 
grupp imyon prilagatel’nykh russkogo yazyka // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki, tom 11, № 18. Belgorod: 
Izd-vo BelGU, 2011. S. 66–72.
21. Shmelev D. N. Problemy semanticheskogo analiza leksiki (na materiale russkogo 
yazyka). M.: Nauka, 1973. 280 s.
22. Bailey E., Brooks S. A. Horse genetics. 2nd edition. CABI, 2013. 272 p.
23. Sponenberg D. P. Equine Color Genetics, 3d edition. Wiley-Blackwell, 2009. 
296 p.
 
Price: 50 рублей
To order