LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2019

Images of the “Dies Irae” Sequence in 20th Century Music: Issues of the “Unconscious” in the Semantic Field of Thanatogenesis

T. S. Isupova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.50.69.77
The content of the article is aimed at studying the methods of transformation of the “Dies irae” sequence in the artistic practice of the 20th century. Metamorphoses of the pre-text, 
which determines semantics and functionality of new texts, regulate historical and stylistic aspects of citation, namely contextual and textual relationships, opening up a new facet 
in the semantic system of thanatogenesis — the sphere of the unconscious.
Keywords: Dies irae, intertextuality, “Erwartung”, Arnold Schoenberg, psychedelic rock, Ennio Morricone.
REFERENCES
1. Afi nogenova A. V. Motiv Dies irae kak intonatsionnyi orientir dlya vospriyatiya 
muzykal’nogo soprovozhdeniya kinofi l’ma: magisterskaya dissertatsiya / nauch. ruk. 
T. S. Isupova; RGPU im. A. I. Gertsena. SPb., 2019. 65 s. 
2. Vlasova N. O. Tvorchestvo Arnol’da Shenberga. M.: LKI; URSS, 2007. 527.: not.
3. Denisov A. V. Intertekstual’nost’ v muzyke: Issledovatel’skiy ocherk. SPb.: Izd-vo 
RGPU im. A. I. Gertsena, 2013. 46 s.
4. Denisov A. V. Motiv Dies irae v prostranstve Istorii // Denisov A. Muzykal’nye tsitaty. 
Spravochnik. SPb.: Kompozitor • Sankt-Peterburg, 2013. S. 208–215.
5. Denisov A. V. Muzykal’nye tsitaty. Spravochnik. SPb.: Kompozitor • Sankt-Peterburg, 
2013. 224 s.
6. Zhirmunskiy V. M. Vvedenie v literaturovedenie: kurs lektsiy; pod red. 
Z. I. Plavskina, V. V. Zhirmunskoy vstup. st. Z. I. Plavskina. Izd. 3-e. M.: URSS LIBRO-
KOM, 2009. 461 s.
7. Isupova T. S. Dialog s muzykal’noy tsitatoy: o svoevremennosti spravochnika Andreya 
Denisova // Musicus: Vestnik Sankt-Peterburgskoy gosudarstvennoy konservatorii imeni 
N. A. Rimskogo-Korsakova. 2016. № 1 (45). S. 61–62.
8. Laul R. O tvorcheskom metode A. Shenberga // Voprosy teorii i estetiki muzyki. 
Vyp. 9 / otv. red. L. N. Raaben. L.: Muzyka, 1969. S. 41–70.
9. Lebedev S. N. Musica Latina: Latinskie teksty v muzyke i muzykal’noy nauke / 
S. Lebedev, R. Pospelova. SPb.: Kompozitor, 2000. 255, [1] s. 
10. Nazarenko O. S. O proyavleniyakh intertekstual’nosti v rok-muzyke: magisterskaya 
dissertatsiya / nauch. ruk. T. S. Isupova; RGPU im. A. I. Gertsena. SPb., 2015. 70 s. 
11. Snezhkova E. S. Osobennosti resheniya tembrovoy dramaturgii interteksta “Dies 
irae” v kontekste rok-kul’tury vtoroy poloviny XX veka / nauch. ruk. T. S. Isupova; RGPU 
im. A. I. Gertsena. SPb., 2016. 85 s. 
12. Kholopov Yu. N. Vvedenie v muzykal’nuyu formu. M.: Moskovskaya gos. konserva-
toriya im. P. I. Chaykovskogo, 2006. 432 s., not.
13. Shenberg A. Pis’ma / Arnol’d Shenberg; sost. i publ. Ervina Shtayna; per. s nem. i 
angl. V. G. Shnitke; predisl. L. G. Kovnatskoy. 2-e rus. izd., ispr. SPb.: Kompozitor, 2008. 
461, [1] s.
14. Escalation / Scritto e Diretto: Roberto Faenza. Attori: Lino Capolicchio, Claudine 
Auger, Gabriele Ferzetti, Didi Perego, Leopoldo Trieste, Paola Corinti, Dada Gallotti, 
Jaqueline Perrier. Musica: Ennio Morricone. LA CEMO FILM, 1968.
15. Schoenberg A. Erwartung: Monodram: Partitur / A. Schoenberg Vienna: Universal 
Edition, 1916. 62 S.
 
Price: 50 рублей
To order