LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

ANALYSIS OF PASSION IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY

A. A. Korolkova
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.1–2.87.92
The given article highlights the phenomenon of passion in the context of the history 
of philosophy. Analysing the role of passion in a human life, the author compares two 
confronting positions: Kant’s and Nietzsche’s. The possibility of such opposing views 
on the nature of passion is interpreted in the context of the philosophical paradigms’ 
shifting. The article is of vital importance due to the philosophical portrait of the modern 
times. 
Key words: passion, affect, freedom, senses, mind.
References
1. Gegel’ G. V. F. Lekcii po SlosoSi istorii. SPb.: Nauka, 2000. 480 s.
2. Kant I. Antropologiya s pragmaticheskoj tochki zreniya. SPb.: Nauka, 1999. 471 s.
3. Kant I. Kritika sposobnosti suzhdeniya. SPb.: Nauka, 2001. 512 s.
4. Kant I. Osnovanie metaSziki nravov // I. Kant. Lekcii po ehtike. M.: Respublika, 2005. S. 223–282.
5. Nicshe F. Veselaya nauka // F. Nicshe. Stihotvoreniya. Filosofskaya proza. SPb.: Hudozh. lit., 1993. S. 250–535.
6. Nicshe F. Volya k vlasti. Opyt pereocenki vsekh cennostej. M.: Kul’turnaya revolyuciya, 2005. 880 s.
7. Nicshe F. Tak govoril Zaratustra. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1990. 302 s.
8. Nicshe F. Ecce Homo // F. Nicshe. Po tu storonu dobra i zla; Kazus Vagner; Antihrist; Ecce Homo. Mn.: OOO «Popurri», 1997. S. 373–468.
9. Platon. Gorgij / Platon: sobr. soch.: v 4 t. M.: Mysl’, 1990. T. 1. S. 477–574.
10. Spinoza B. EHtika. SPb.: Asta-press Itd, 1993. 248 s. 
11. Hajdegger M. Nicshe. SPb.: Vladimir Dal’, 2006. T. 1. 604 s.
 
Price: 50 рублей
To order