LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №9 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

Using Equivalent Sentences to Explain Notions in the “Letters about the Good” by D. S. Likhachev

Zhang Jinfan
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.42.191.196
The article analyzes the functioning of equivalent sentences in 
the “Letters about the good” by D.S. Likhachev. In language 
terms, two thinking operations (defi ning and explaining) are 
compared. A conclusion is made about the regular use of 
equivalent sentences to explain notions, which is motivated by 
their lexico-grammatical and rhetorical potential. The article 
considers using conjunctions and particles, words of general-
ized semantics and other linguistic means as components of 
such sentences. Repetition, inversion, anadiplosis and metaphor 
are common for text implementation of equivalent sentences
Keywords: explanation of notions, equivalent sentence, functioning, language specifics, conjunction, particle, rhetorical devices.
REFERENCES
1. Arutyunova N. D. Predlozhenie i ego smysl. Logiko-semanticheskie problemy. 
M.: Nauka, 1976. 383 s.
2. Vodolazkin E. G. Dmitriy Likhachev i ego epokha: Vospominaniya. Esse. Doku-
menty. Fotografi i. SPb.: Logos, 2006. 404 s.
3. Gerasimeko N. A. Grammaticheskaya forma i semanticheskaya struktura pred-
lozheniy tozhdestva v sovremennom russkom yazyke: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. 
M., 1981. 19 s.
4. Zemskaya E. A. Russkaya razgovornaya rech’: lingvisticheskiy analiz i problemy 
obucheniya. M.: Flinta, 1979. 240 s.
5. Il’yenko S. G. Kommunikativno-strukturnyi sintaksis sovremennogo russkogo 
yazyka. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2009. 398 s.
6. Il’yenko S. G. Rusistika: Izbrannye trudy. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 
2003. 674 s.
7. Konyashkin A. M., Baykova Yu. S. Predlozheniya tozhdestva kak yazykovaya 
forma aforizmov E. A. Yevtushenko // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 2015. № 2. 
S. 363–365.
8. Odintsov V. V. Rechevye formy populyarizatsii. M.: Znanie, 1982. 80 s.
9. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. M.: 
OOO «A TEMP», 2017. 896 s.
10. Ritorika: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / V. A. Yefremov [i dr.]; 
pod obshch. red. V. D. Chernyak. M.: Izd-vo Yurayt, 2013. 430 s.
11. Shkurina N. V. Ob’yasnenie i opredelenie: spetsifi ka tekstovoy organizatsii // 
Filologicheskiy klass: Nauchno-metodicheskiy zhurnal. Yekaterinburg: Ural’skiy gos-
udarstvennyi pedagogicheskiy universitet. 2014. № 4. S. 50–53.
12. Shubina N. L. Predlozheniya tozhdestva so svyazkoy yest’ v sovremennom 
russkom yazyke i ikh funktsionirovanie v tekste: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. L., 
1981. 19 s.
 
Price: 50 рублей
To order