LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 18 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Relationship between the Russian Orthodox Church and the Roman Catholic Church through the Prism of the Uniate Ideas in the early 20th Century

V. V. Filomonov
Price: 50 руб.
 The article reviews the development the Uniate ideas in the Russian Empire at the turn of the 20th century. The Catholic proselytism, having become amply developed by the beginning of the 20th century promoted Uniate beliefs within Russia’s borders. The First
Russian revolution and the adoption of the Manifesto of April 17, 1905 “On Strengthening of Religious Tolerance” also contributed to this process by abolishing punishment for conversion to other Christian churches.
Keywords: Russian Orthodox Church, Roman Catholic Church, Catholic proselytism, First Russian revolution, RussoJapanese war.
REFERENCES
1. Livtsov V. A. Ekumenicheskoe dvizhenie i Russkaya pravoslavnaya tserkov’ v kontekste gosudarstvennoy konfessional’noy politiki Rossii s serediny XIX v. po nachalo XXI v.: nauchnaya monografiya. Orel: Izdatel’stvo OF RANKhIGS, 2015.
2. Petrushko V. I. O popytkakh sozdaniya Kievskogo patriarkhata ukrainskimi uniatami i raskol’nikami-avtokefalistami v XX v. M., 2008. S. 14–16, 22–23.
3. Filonov V. I. Ekumenicheskie initsiativy A. Sheptitskogo. Obshchestvo i chelovek.
2010. № 1 (1).
4. Filonov V. I. Formirovanie otnosheniya russkikh mysliteley k ideye katolicheskogo ekumenizma kontsa 19 nachalo 20 veka // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya. 2015. № 1 (42).
5. Filonov V. I. Ideya vseyedinstva V. S. Solov’yeva // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya. 2011. № 3 (17).
Price: 50 рублей
To order