LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 18 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Definition Criteria of Phonological Status and Composition of phonemes

L. D. Radnayeva
Price: 50 руб.
 The article examines the criteria for establishing the status of phonemes in the phonological system of a language, based on theoretical principles and approaches of the St. Petersburg Phonological School. The analysis is based on the generally accepted normative type of pronunciation (literary norm) of the modern Buryat language. Differential characteristics of the phonemes are determined for the full type
of pronunciation. The phonemes are presented in the symbols of the International Phonetic Alphabet.
Keywords: phoneme, phonological status, distribution, alternation, pronunciation.
REFERENCES
1. Bondarko L. V. Zvukovoy stroy sovremennogo russkogo yazyka. M.: Prosveshchenie, 1977. 176 s.
2. Bondarko L. V. Foneticheskoe opisanie yazyka i fonologicheskoe opisanie rechi.
L.: Izd-vo LGU, 1981. 199 s.
3. Bondarko L. V., Verbitskaya L. A., Gordina M. V., Zinder L. R., Kasevich V. B. Stili
proiznosheniya i tipy proizneseniya // Voprosy yazykoznaniya. 1974. № 2. S. 64–70.
4. Bondarko L. V., Verbitskaya L. A., Gordina M. V. Osnovy obshchey fonetiki. SPb.:
Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 1991. 152 s.
5. Bondarko L. V. Fonetika sovremennogo russkogo yazyka. SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 1998. 276 s.
6. Budaev Ts. B. Буряад хэлэн: абяануудые, =гэн==дые =зэлгэ. Улаан-+дэ,
1998. 82 с.
7. Buraev I. D. Zvukovoy sostav buryatskogo yazyka. Ulan-Ude, 1959. 194 s.
8. Verbitskaya L. A. Russkaya orfoepiya. L.: Izd-vo LGU, 1976.
9. Gordina M. V. Fonetika frantsuzskogo yazyka. SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo
universiteta, 1997. 300 s.
10. Zinder L. R. Obshchaya fonetika. M.: Izd-vo Vysshaya shkola, 1979. 312 s.
11. Zinder L. R. Teoreticheskiy kurs fonetiki sovremennogo nemetskogo yazyka.
SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 1997. 184 s.
12. Zolkhoev V. I. Fonologiya i morfonologiya agglyutinativnykh yazykov. Novosibirsk, 1980. 144 s.
13. Kasevich V. B. Fonologicheskie problemy obshchego i vostochnogo yazykoznaniya. M.: Izd-vo Nauka, 1983. 295 s.
14. Kuznetsov V. I. Vokalizm svyaznoy rechi. SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 1997. 248 s.
15. Problemy i metody eksperimetal’no-foneticheskogo analiza rechi / pod red.
L. R. Zindera i L. V. Bondarko. L.: Izd-vo LGU, 1980. 151 s.
16. Radnaev E. R. Buryaad kheleney fonetike. Улаан-+дэ,, 1989. 86 s.
17. Fonetika spontannoy rechi / pod red. N. D. Svetozarovoy. L.: Izd-vo LGU,
1988. 248 s.
18. Fonologiya rechevoy deyatel’nosti / pod red. L. V. Bondarko. SPb.: Izd-vo
S.-Peterburgskogo universiteta, 2000. 163 s.
19. Shcherba L. V. O troyakom aspekte yazykovykh yavleniy i ob eksperimente v yazykoznanii // Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’ / otv. red.
M. I. Matusevich i L. R. Zinder. L., 1974. 428 s.
20. Shcherba L. V. Russkie glasnye v kachestvennom i kolichestvennom otnoshenii.
L.: Nauka, 1983. 160 s.
Price: 50 рублей
To order