LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 18 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Originator’s Stance in Mass Media Discourse

L.V. Ermakova
Price: 50 руб.
 This article deals with the comparative analysis of the originator’s judgemental attitude in the news discourse and the discourse of analytical type of articles of the leading media outlets such as “The New York Times” and “The Washington Post” in the
late 20th century. The focal point is on exploring the originator’s judgemental attitude to the source of information because, as the research demonstrates, its actualization has a profound impact on the reflection of the social realm in mass media discourse.
Keywords: news discourse, discourse of analytical articles, addresser’s judgemental attitude, addressee, impact, reality.
REFERENCES
1. Volodina M. N. Yazyk SMI — osnovnoe sredstvo vozdeystviya na massovoe
soznanie // Yazyk sredstv massovoy informatsii : ucheb. posobie dlya vuzov. M.: Akademicheskiy Proekt; Al’ma Mater, 2008. S. 6–22.
2. Dobrosklonskaya T. G. Mediadiskurs kak ob’yekt lingvistiki i mezhkul’turnoy
kommunikatsii // Vestnik MGU. Ser. 10. Zhurnalistika. 2006. № 2. S. 20–23.
3. Kazydub N. N. Diskursivnoe prostranstvo kak aksiologicheskaya sistema //
Etnosemiometriya tsennostnykh smyslov: kollektivnaya monografiya. Irkutsk: IGLU,
2008. S. 233–256.
4. Klushina N. I. Yazykovye mekhanizmy formirovaniya otsenki v SMI // Publitsistika i informatsiya v sovremennom obshchestve: sb. / pod obshch. red. G. Ya. Solganik.
M.: Izd-vo Mosk. gos. un-ta, 1999. S. 94–106.
5. Mendzheritskaya E. O. Termin «diskurs» i tipologiya mediadiskursa // Vestnik
MGU. Ser. 10. Zhurnalistika. 2006. № 2. S. 50–55.
6. Serkova N. I., Vasil’yeva L. V. Evolyutsiya diskursa amerikanskoy pressy XX veka
v sisteme teorii modusnykh kategoriy (sravnitel’nyi analiz trekh vremennykh srezov):
monografiya. Ministerstvo obrazovaniya RF; GOU VPO DVGGU: Khabarovsk, 2012.
188 s.
7. Brody E. W. Communication Tomorrow: New Audiences, New Technologies,
New Media. Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 1990. 295 p.
8. Graber D. A. Mass Media and American Politics. 3rd ed. A Division of Congressional Quarterly Inc., Washington D. C., 1997. 802 p.
Price: 50 рублей
To order