LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2015

PROSPECTS OF APPLICATION AND ISSUES OF IMPLEMENTATION OF MULTI-AGENT SYSTEMS IN THE HUMANITIES AND PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE

V. P. Poznjakov, I. V. Romanov, A. S. Turchin
Price: 50 руб.
 The article describes the possibility of using advanced mathematical, heuristic and
intellectual methods in the humanities, in particular in social and psychological
research, based on the example of multi-agent systems. Attention is drawn to the
modern opportunities of modelling complex systems in the humanities. The article
reflects the contemporary views on the subject of mathematics marking that the main
task of mathematical modelling are qualitative relations of the investigated object, and
quantitative relations reflect only particular and not the most significant aspects. In
particular, special attention is drawn to the fact that the view on mathematical modeling
from the position of the paradigm of mathematics as a science of qualitative phenomena
contributes to the development and creation of innovative, breakthrough mathematical
models in the humanities.
Key words: multi-agent systems, network technologies, psychological knowledge.
References
1. Andreychikov A. V. Sistemnyi analiz i sintez strategicheskikh resheniy v innovatike: Matematicheskie, evristicheskie i intellektual’nye metody sistemnogo analiza i sinteza innovatsiy: uchebnoe posobie. 3-e izd. / A. V. Andreychikov, O. N. Andreychikova. M.: LENAND, 2015. 306 s.
2. Zade L. A. Osnovy novogo podkhoda k analizu slozhnykh sistem i protsessov prinyatiya resheniy // Matematika segodnya M.: Izdatel’stvo «Znanie», 1974, S. 5–49.
3. Lor’yer Zh. L. Sistemy iskusstvennogo intellekta / Zh. L. Lor’yer; pod red. V. L. Stefanyuka. M.: Izdatel’stvo «Mir», 1990. 568 s.
5. Papovyan S. S. Matematicheskie metody v sotsial’noy psikhologii. M. : Izdatel’stvo «Nauka», 1983. 343 s.
5. Teyz A. Logicheskiy podkhod k iskusstvennomu intellektu: ot klassicheskoy logiki k logicheskomu programmirovaniyu / A. Teyz [i dr.]. M.: Izdatel’stvo «Mir», 1990. 432 s.
Price: 50 рублей
To order