LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2015

THE WILLINGNESS OF TEACHERS TO IMPLEMENT INNOVATIONS IN PROFESSIONAL ACTIVITY AND ITS RELATIONSHIP TO PSYCHOLOGICAL SAFETY AND COMFORT OF THE SCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

I. A. Baeva
Price: 50 руб.
 The paper discusses the relationship between the willingness of teachers to implement
innovations in professional activity and psychological safety and comfort of the
school educational environment. The empirical study reveals significant relationships
between the components and conditions of teachers’ readiness for innovative activity
and indicators of psychological safety of the educational institution environment; the
most important of them are satisfaction with communication in social interaction and
protection against acts of psychological violence in the educational environment.
Key words: security, psychological safety, educational environment, innovations in
education, teaching staff, willingness to innovate.
References
1. Baeva I. A. [i dr.] Psikhologicheskaya bezopasnost’ obrazovatel’noy sredy: uchebnoe posobie / pod red. I. A. Baevoy. M.: Ekon-Inform, 2009.
2. Zagashev I. O. Psikhologicheskie aspekty gotovnosti k innovatsiyam u prepodavateley vysshey shkoly i kachestvo upravleniya innovatsiyami // Vestnik SPbMGA im. I. I. Mechnikova. 2008. № 2 (9). S. 105–107.
3. Sovetova O. S. Sotsial’naya psikhologiya innovatsiy: Osnovaniya, issledovaniya, problemy: avtoref. dis. … d-ra psikhol. nauk, 19.00.05. SPb., 1998.
4. Frantseva E. N. Psikhologicheskaya gotovnost’ k innovatsiyam v professional’no-pedagogicheskoy deyatel’nosti u budushchikh uchiteley: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk, 19.00.07. Armavir, 2003.
Price: 50 рублей
To order