LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 16 (Philology and History, Archaeology and Art), 2015

Linguistic Value of Designation (Comparative Analysis of Designation and Effect Relations)

A. V. Kozhokina
Price: 50 руб.
 The author analyzes the designation, estimates its linguistic  value by comparing the relationship between designation and effect. The author concludes that designation is an independent semantic relation, which has its own markers in the English language. However, designation and effect relations have ncommon features, as they are similar at cognitive, semantic and syntactic levels. The members of both types of relations
are characterized by “naturalness”.
Keywords: designation, cause and effect relation, syntactic model, taxis, linguistic
value, sense relation, sign.
REFERENCES
1. Bondarko A. V. Osnovy funktsional'noy grammatiki: yazykovaya interpretatsiya
idei vremeni. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2001. 260 s.
2. Varshavskaya A. I. Yazykovye yedinitsy i otnosheniya sovmestnosti. SPb.: Izd-vo
S.-Peterb. un-ta, 2008. 325 s.
3. Kozhokina A. V. Struktura angliyskogo glagola to mean (k voprosu o sinkretizme
vyrazheniya prichinnogo i znakovogo otnosheniy) // Vestn. S.-Peterb. un-ta. Ser. 9.
2008. Vyp. 4, ch. II. S. 118–122.
4. Kozhokina A. V. Sinkretizm vyrazheniya prichinno-sledstvennogo i znakovogo
otnosheniy (na materiale angliyskogo yazyka): dis. … kand. filol. nauk. SPb., 2009.
5. Kochkareva I. V. Konstruktsii, organizovannye predikatami so znacheniem «byt’
znakom», «znachit’» (na materiale sovremennogo angliyskogo yazyka): dis. … kand.
filol. nauk. SPb., 2002.
6. Losev A. F. Filosofiya. Mifologiya. Dialektika. M., 1992.
7. Ryabova M. Yu. Vremennaya referentsiya v angliyskom yazyke. Kemerovo:
Kuzbassvuzizdat, 1993. 165 s.
8. Sossyur F. de. Kurs obshchey lingvistiki / per. s fr.; pod red i s primech. R. I. Shor.
2-e izd., stereot. M., 2004.
9. Yakobson R. O. Shiftery, glagol'nye kategorii i russkiy glagol // Printsipy
tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo stroya. M., 1972. S. 95–113.
10. Baum F. L. The Wonderful Wizard of Oz. Moscow, 2004. 318 p.
11. British National Corpus. URL: www. natcorp.ox.ac.uk
12. Galsworthy J. The Forsyte Saga. Moscow: Manager, 2000. 384 р.
Price: 50 рублей
To order