LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion" № 11 ( juridical science, sociological and economic sciences), 2015

THE ENVIRONMENTAL COMPONENT OF PRODUCT UTILITY

N. V. Dukmasova
Price: 50 руб.
 The article presents the results of the survey of more than 300 respondents from 2008 till 2012 about their attitudes to environmentally friendly products, knowledge about ecolabelling and environmental management system. The analysis of the results showed that the environmental component in the industrial products utility among Russian consumers is negligible and has high volatility. The share of the ecological component in the total product utility does not exceed 10%, which should be considered by industrial enterprises in developing pricing strategies and environmental measures.
Key words: environmentally friendly product, environmental management, company’s
image.
References
1. Dukmasova N. V., Yershova I. V. Metodicheskie podkhody k opredeleniyu ekonomicheskogo effekta ot vnedreniya sistemy ekologicheskogo menedzhmenta // Vestnik UrFU. 2013. № 6. S. 90–97.
2. Yermolaeva P. O. Ekologicheskaya kul’tura rossiyskogo i amerikanskogo studenchestva // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2012. № 12. S. 80–88.
3. Usenko I. B., Mayburov I. A. Ekonomicheskie posledstviya vklyucheniya stoimostnogo vyrazheniya iznosa aktivnoy chasti prirodnogo kapitala v sebestoimost’ produktsii // Vestnik UrFU. 2011. № 1. S. 108–114.
4. Shchegolev V. V. Metody otsenki potrebitel’skoy tsennosti promyshlennoy produktsii // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. 2010. № 3 (99).
Price: 50 рублей
To order