LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion" № 11 ( juridical science, sociological and economic sciences), 2015

THE EVOLUTION OF VIEWS ON KNOWLEDGE SOCIETY IN THE MODERN SOCIAL THEORY

A. Yu. Bulatetskaya
Price: 50 руб.
 The article reviews the evolution of views of the foreign and Russian scientists on the 
formation of knowledge society and analyses economic and social transformations 
occurring under the infl  uence of these processes in the most developed countries of the world.
Key words:  knowledge society, knowledge economy, knowledge management, 
information and communication technologies, education industry.
References
1. Bell D. Gryadushcheye postindustrial’noe obshchestvo. Opyt sotsial’nogo prognozirovaniya. M., 1999.
2. Gorts A. Znanie, stoimost’ i kapital. K kritike ekonomiki znaniy // Logos. M., 2007. № 4 (61).
3. Gelbreyt Dzh. K. Novoe industrial’noe obshchestvo. M., 2004.
4. Delokharov K. Kh. Yavlyaetsya li «obshchestvo, osnovannoe na znaniyakh», novym tipom obshchestva? Kontseptsiya «obshchestva znaniya» v sovremennoy sotsial’noy teorii: sbornik nauchnykh trudov. M.: RAN. INION, 2010.
5. Neysbit Dzh. Megatrendy. M., 2003.
6. Pol’re B. Kognitivnyi kapitalizm na marshe // Politicheskiy zhurnal. 2008. № 2 (179).
7. Faskhiev T. A. Intellektual’nyi kapital — osnova innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya. T. 16, № 1 (46). Ufa: UGATU, 2012.
8. Fedotova V. G. Shtarnbergskaya gruppa (FRG) o zakonomernostyakh razvitiya nauki // Voprosy filosofi  i. 1984. № 3. 
9. Khabermas Yu. Moral’noe soznanie i kommunikativnoe deystvie. SPb., 2000.
10. Chelovecheskiy faktor korporativnoy kul’tury// Personal-Miks. 2004. №3.
11. Drucker P. F. Landmarks of tomorrow. A report on the new ‘post-modern’ world. 1959.
12. Galbraith J. K. The affl  uent society. Boston: Houghton Miffl  in Co., 1958. 
13. Knowledge-based society. Budapest. 08-10.11.2003.
14. Lane R. The decline of politics and ideology in a knowledgeable society // American sociological rev. N.Y., 1966. Vol. 31. N 5. 
15. Funtowicz S. O., Ravetz J. The emergence of post-normal science // R. von Schomberg (Ed.). Science, polities, and morality. Scientifi  c uncertainty and decision making. Dordrecht, Boston, London, 1993. 
Price: 50 рублей
To order