LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion" №11 (Art history, philology and culturology), 2015

FROM THE HISTORY OF ARTISTIC LIFE IN RUSSIA IN THE 1920–1930S: THE ESTABLISHMENT OF THE ASSOCIATION OF ARTISTS OF REVOLUTIONARY RUSSIA

A. N. Ogarkov, A. V. Ryabov
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the ideological control of artistic life of the Soviet state in the
period of the realism formation in Soviet art. The Wanderers played a significant role in
the establishment of the Association of Artists of Revolutionary Russia. In 1922–1926
the Association organised eight exhibitions and strengthened the economic base of the
artistic process.
Key words: Soviet art, association of artists, artistic process, ideology, revolutionary
Russia.
References
1. Vechernie izvestiya. 1922. 15 maya.
2. Izvestiya. 1922. 12 maya.
3. Katalog khudozhestvennoy vystavki «Krasnaya Armiya». 1918–1923. M., 1923.
4. Katsman E. A. Zapiski khudozhnika. M., 1964.
5. Knyazeva V. P. Assotsiatsiya khudozhnikov revolyutsionnoy Rossii. L., 1967.
6. Krupskaya N. K. Pedagogicheskie sochineniya. M., 1959. T. 7.
7. Lobanov V. M. Khudozhestvennye gruppirovki za poslednie 25 let. M., 1930.
8. Pravda. 1926. 17 yanvarya.
Price: 50 рублей
To order