LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion" №11 (Art history, philology and culturology), 2015

BAROQUE POETICS IN THE AESTHETICS OF POSTMODERNISM

S. G. Farkhutdinova
Price: 50 руб.
 “The first poetics” and “the first aesthetics” of the baroque were recorded in the treatises
urging to connect art with rhetoric and demanding rational judgement. “The second
aesthetics and poetics” of the baroque followed the theories of “affect”, “freedom”,
“surprise”, “deception”, “suddenness”. The esthetics of postmodernism is characterised
by non-systematicity, incompleteness, openness of design, plurality of languages, which is giving rise to a myth, a metaphor about a metaphor, a story about a story and, thus, postmodernism turned out to be connected in many respects with the principles and poetics of the baroque.
Key words: postmodernism, baroque, art, style, principles, poetics, aesthetics.
References
1. Anastas’yev N. Preodolenie «Ulissa» // Voprosy literatury. 1985. № 11. S. 15–25.
2. Vasil’yev I. E. Russkiy poeticheskiy avangard XX veka. Yekaterinburg, 1999.
3. Vipper Yu. B. Tvorcheskie sud’by i istoriya: o zapadnoevropeyskikh literaturakh XVI — pervoy poloviny XIX veka. M., 1990.
4. Golenishchev-Kutuzov I. N. Romanskie literatury. M., 1975.
5. Zhenett Zh. Figury: v 2 t. M., 1998. T. 1.
6. Zakharova O. I. Ritorika i zapadnoevropeyskaya muzyka XVII — pervoy poloviny XVIII veka: printsipy, priemy. M., 1983.
7. Zis’ A. Ya. V poiskakh khudozhestvennogo smysla: izbr. raboty. M., 1991.
8. Lobanova M. N. Zapadnoevropeyskoe muzykal’noe barokko: problemy estetiki i poetiki. M., 1994.
9. Man’kovskaya N. Estetika postmodernizma. SPb., 2000.
10. Meyzerskiy V. M. Filosofiya i neoritorika. K.: Lybid’, 1991.
11. Morozov A. A. «Man’yerizm» i «barokko» kak terminy literaturovedeniya. L., 1966.
12. Morozov A. A. Problemy yevropeyskogo barokko // Voprosy zarubezhnoy literatury. 1968. № 12. S. 111–127.
13. Shifrin B. Intimizatsiya v kul’ture // Daugava. 1989. № 8. S. 88–94.
14. Mandelstam O. Gespräch über Dante // Russisch und deutsch. Leipzig; Weimar, 1984.
Price: 50 рублей
To order