LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 9 (Art history, philology and culturology), 2015

PROCESSES OF CREOLISATION IN THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE

A. Yu. Tananykhina
Price: 50 руб.
 The article is focused on the Middle English Creole Hypothesis. The author points out
the characteristic features of creolised languages and external factors necessary for their ppearance. In particular, the author attempts to prove that the creole process contributed to the development of analyticity in English.
K e y w o r d s: English creole theory, creolisation, analyticity, source language, target
language.
References
1. Amosova N. N. Etimologicheskie osnovy slovarnogo zapasa sovremennogo angliyskogo yazyka. M.: Izd-vo lit. na inostr. yaz., 1956. 218 s.
2. Bakker P. Smeshannye yazyki, ikh obshchie cherty i tipy // Sotsiolingvsitika i sotsiologiya yazyka: khrestomatiya / otv. red. N. B. Vakhtin. SPb.: Izd-vo Yevropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2012. S. 548–564.
3. D'yachkov M. V. Yazyk Krio. M.: Nauka, 1981. 61 s.
4. D'yachkov M. V. Spetsifika protsessov kreolizatsii i pidzhinizatsii yazykov // Voprosy yazykoznaniya. 1988. № 5. S. 122–132.
5. Yeliseyeva V. V. Leksikologiya angliyskogo yazyka. SPb.: SPbGU, 2003. 44 s.
6. Zvegintsev V. A. Ocherki po obshchemu yazykoznaniyu. M., 2009. 382 s.
7. Labov U. Otrazhenie sotsial'nykh protsessov v yazykovykh strukturakh. Vyp. № 7. Sotsiolingvistika. M.: Progress, 1975. S. 320–335.
8. Mafvene S. Kreolizatsiya — sotsial'nyi, a ne strukturnyi protsess // Sotsiolingvsitika i sotsiologiya yazyka: khrestomatiya / otv. red. N. B. Vakhtin. SPb.: Izd-vo Yevropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2012. S. 565–585.
9. Pinker S. Yazyk kak instinkt. M.: URSS LIBROKOM, 2013. 455 s.
10. Rozentsveyg V. Osnovnye voprosy teorii yazykovykh kontaktov // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. № 6. Yazykovye kontakty. M.: Progress, 1972. S. 5–24.
11. Yartseva V. N. Tipologicheskie universalii i kreolizatsiya yazyka // Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka. M., 1990. T. 49, № 6. S. 483–493.
12. Hogg R., Denison D. A History of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 495 p.
13. McWhorter J. H Defining Creole. Oxford: Oxford univ. press, 2005. 435 p.
14. The Anglo-Saxon Version of the Holy Gospel. URL: https://archive.org (data obrashcheniya: 3.03.2015).
15. The Holy Bible, containing Old and New Testaments, with the Apocryphal book. URL: http://quod.lib.umich.edu (data obrashcheniya: 3.04.2015).
16. Thomason S. G., Kaufman T. Language contact, creolization, and genetic linguistics. Los Angeles: University of California Press, 1992. 411 p.
17. Swegler A. Analyticity and syntheticity. A diachronic perspective with specific reference to Romance languages. Berlin New York: De Gruyter, 1990. 290 p.
Price: 50 рублей
To order