LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 9 (Art history, philology and culturology), 2015

PAIRED NOMINAL PREDICATES IN E. CHIZHOVA’S NOVEL “THE TIME OF WOMEN”

E. V. Andryushchenko, V. P. Kazakov
Price: 50 руб.
 The use of paired nominal predicates in E. Chizhova’s novel “The Time of Women” is
conditioned by the tale nature of narration. The paper covers the ways of expression of
homogeneous predicates, their abilities for combination and semantic relations between them. The authors come to the conclusion that in most cases characteristics expressed by predicates have a general positive or negative emotional assessment value.
K e y w o r d s: nominal predicate, homogeneous predicates, tale, adjective, evaluativity.
References
1. Belokurova S. P. Slovar’ literaturovedcheskikh terminov. SPb.: Paritet, 2007. 320 s.
2. Grammatika russkogo yazyka: v 2 t. / red. kol.: V. V. Vinogradov, E. S. Istrina. M.: Izd-vo AN SSSR, 1954. T. 2. Ch. 1. 704 s.
3. Yemel’yanova O. V. Sinonimicheskiy povtor // Kul’tura russkoy rechi: entsiklopedicheskiy slovar’- spravochnik / pod red. L. Yu. Ivanova, A. P. Skovorodnikova, E. N. Shiryaeva i dr. 2-e izd., ispr. M.: Flinta, 2007. S. 620–621.
4. Mishlanov V. A. O nekotorykh osobennostyakh sintaksisa skazov Pavla Bazhova // Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. 2003. № 28. S. 69–82.
5. Morfologiya sovremennogo russkogo yazyka: uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy Rossiyskoy Federatsii. Uchebno-metodicheskiy kompleks po kursu «Morfologiya sovremennogo russkogo yazyka» / S. I. Bogdanov, V. B. Yevtyukhin, Yu. P. Knyazev i dr. SPb.: Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, 2013. 640 s.
6. Fomina M. I. Sovremennyi russkiy yazyk. Leksikologiya: ucheb. dlya filol. spets. vuzov. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Vyssh. shk., 1990. 415 s.
7. Chizhova E. «Umenie nachinat’ so zvuka…» // Voprosy literatury. 2011. № 3. URL: http://magazines. russ.ru/voplit/2011/3/ch17.html (data obrashcheniya: 02.08.2015).
Price: 50 рублей
To order