LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 8 (Historical, sociological and economic sciences), 2015

DEVELOPMENT OF CRITERIA AND INDICATORS OF ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN A LARGE CITY AS A BASIS FOR ITS DEVELOPMENT REGULATION

A. F. Khurmatullina
Price: 50 руб.
 The problem of assessing the socio-economic situation of a large city is considered in
the paper. The author proposes a methodological approach to the development of criteria and indicators system, which introduces assessment according to three major economic actors: population, businesses and local governments.
Key words: city, major city, system of indicators, assessment of socio-economic
development.
References
1. Malykh O. E., Polyanskaya I. K., Shamsutdinova A. F. Otsenka urovnya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya gorodov-millionnikov kak stepen’ realizatsii administrativnogo resursa // Vestnik YuUrGU. 2012. № 30. S. 14–20.
2. Mustafin R. A., Bulatova G. N. Integral’naya otsenka investitsionnoy privlekatel’nosti rayonov i gorodskikh okrugov Respubliki Tatarstan s ispol’zovaniem geoinformatsionnykh tekhnologiy // Vestnik Udmurtskogo universiteta. 2014. Vyp. 2. S. 151–161.
3. Sidorov A. A., Silich M. P. Metodicheskie podkhody k otsenke sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nykh obrazovaniy // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2008. T. 313. № 6. S. 38–44.
4. Shevandrin A. V. Otsenka sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nykh rayonov Volgogradskoy oblasti // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 3. Ekon. Ekol. 2012. № 2 (21). S. 92–100.
Price: 50 рублей
To order