LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 8 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

SEMANTIC AND COGNITIVE STRUCTURES AND THEIR FUNCTIONS IN SEMIOSIS

A. A. Kutuzov
Price: 50 руб.
 The article deals with the nature of semantic and cognitive structures. The aim is to
differentiate between the two phenomena and specify their functions. It is shown
that semantic structures correlate with structural knowledge while cognitive ones –
predominantly with phenomenological knowledge. A case study of the verb “break” is
used to construe the cognitive structures of the Observer.
K e y w o r d s: semantic structure, cognitive structure, Observer, lexical prototype,
structural knowledge, phenomenological knowledge.
References
1. Apresyan Yu. D. Leksicheskaya semantika. Sinonimicheskie sredstva yazyka. M.: Nauka, 1974. 367 s.
2. Arnol’d I. V. Polisemiya sushchestvitel’nogo i leksiko-grammaticheskie razryady // IYaSh. 1969. № 5. S. 10–20.
3. Arkhipov I. K. Problemy yazyka i rechi v svete prototipicheskoy semantiki // Chelovecheskiy faktor v yazyke. SPb.: NIYaK, 2003. S. 38–54.
4. Arkhipov I. K. Kognitivnye struktury znaniya i sredstva ikh vyrazheniya v yazyke // Kontseptual’nyi analiz yazyka: sovremennye napravleniya issledovaniya: sbornik nauchnykh trudov IYa RAN. M., 2008. S. 158–168.
5. Baklashkina O. N. Kognitivnaya semantika nelichnykh form angliyskogo glagola (prichastie i infi nitiv): avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. Pyatigorsk, 2013. 23 s.
6. Boldyrev N. N. Kognitivnyi podkhod k izucheniyu glagola i glagol’nykh kategoriy // Traditsionnye problemy yazykoznaniya v svete novykh paradigm znaniya: materialy Kruglogo stola, aprel’ 2000 g. M.: IYa RAN, 2000. S. 16–35.
7. Velichkovskiy B. M. Kognitivnaya nauka: osnovy psikhologii poznaniya: v 2 t. M.: Smysl: Izd. tsentr «Akademiya», 2006. T. 1. 448 s.
8. Zvegintsev V. A. Semasiologiya. M.: MGU, 1957. 450 s.
9. Katsnel’son S. D. Soderzhanie slova, znachenie i oboznachenie / pod obshch. red. V. M. Zhirmunskogo, M. M. Gukhman, S. D. Katsnel’sona. 3-e izd. M.: Editorial URSS, 2011. 112 s.
10. Kravchenko A. V. Chto takoe «kognitivnaya struktura», ili Ob odnom rasprostranennom zabluzhdenii // Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. 9: Vzaimodeystvie kognitivnykh i yazykovykh struktur. M.; Tambov, 2011. S. 96–104.
11. Nikitin M. V. Kurs lingvisticheskoy semantiki: uchebnoe posobie. 2-e izd., dop. i ispr. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2007. 819 s.
12. Pesina S. A. Issledovanie semanticheskoy struktury slova na osnove prototipicheskoy semantiki: avtoref. … d-ra fi lol. nauk. SPb., 2005. 36 s.
13. Sternin I. A. Problemy analiza struktury znacheniya slova. Voronezh, 1979. 122 s.
14. Ufi mtseva A. A. Opyt izucheniya leksiki kak sistemy. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1962. 288 s.
15. Ufi mtseva A. A. Leksicheskoe znachenie: printsip semanticheskogo opisaniya leksiki / pod red. Yu. S. Stepanova. 2-e izd., ster. M.: Editorial URSS, 2002. 240 s.
16. Shiryaeva A. V. Glagol’naya sinonimiya v svete prototipicheskoy semantiki (na materiale sinonimicheskogo ryada s dominantoy break): avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. SPb., 2008. 15 s.
17. Shmelev D. N. Problemy semanticheskogo analiza leksiki (na materiale russkogo yazyka). M.: Nauka, 1973. 280 s.
18. Arkhipov I. Biology of Cognition, Biosemiotics, and Second Language “Acquisition” // Cognitive Dynamics in Linguistic Interactions ed. by A. Kravchenko. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. P. 185-213.
19. Jдrvilehto T. The Theory of the Organism-Environment System as a Basis of Experimental Work in Psychology. Ecological Psychology, 21:2, 2009. P. 112–120.
20. Kravchenko A. V. How Humberto Maturana’s biology of cognition can revive the language sciences // Constructivist Foundations, 6 (3), 2011. P. 352–362.
21. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago; London: The University Of Chicago Press, 1990. 614 p.
22. Macmillan English Dictionary. URL: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/break_1 (дата обращения: 21.07.2015).
23. Maturana H. R. “Biology of language: The epistemology of reality”. In G. Miller and E. Lenneberg (eds.), Psychology and biology of language and thought. NY: Academic Press, 1978. P. 28–62.
24. Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary. URL: http://www.learnersdictionary.com/defi nition/break (дата обращения: 21.07.2015).
Price: 50 рублей
To order