LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 8 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

THE DEVELOPMENT OF “SMALL MUSEUMS” IN RUSSIA IN THE 18th – EARLY 20th CENTURIES: PROLEGOLEMA TO TYPOLOGICAL STUDY

E. E. Bandurka
Price: 50 руб.
 The article clarifi es the “small museum” concept and tells the story of the formation of
small museums in Russia in the “Saint Petersburg period” of Russian history. The history of small museums is analysed as a necessary phase of the study, which makes it possible to create a typology of small museums.
K e y w o r d s: Key words: museum, museology, history of museology, small museum,
history of the formation of small museums.
References
1. Burganov I. A. Malyi khudozhestvennyi muzey v kontekste kul’tury vtoroy poloviny XX veka: avtoref. dis. … kand. iskusstvoved. nauk. M., 2001. 32 s.
2. «Malye muzei» Sankt-Peterburga / O. N. Kosogor, S. K. Yegorov, O. V. Tupakhina. SPb.: Borey Art, 2004. 274 s.
3. Osnovy muzeyevedeniya: uchebnoe posobie / otv. red. E. A. Shulepova. M.: Editorial URSS, 2005. 504 s.
4. Popravko E. A. Muzeyevedenie. Vladivostok: Izd-vo: VGUES, 2005. 230 s.
5. Sapanzha O. S. K voprosu ob istoriografi i i fi losofskom osmyslenii fenomena muzeya (do serediny XX veka) // Voprosy kul’turologii. 2011. № 9. S. 4–9.
Price: 50 рублей
To order