LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 8 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

“COURAGE TO BE”: DIALECTICS OF ENTREPRENEURS’ PRAGMATIC AND HUMANITARIAN VALUES (regarding value dominants of a modern Russian entrepreneur)

T. E. Dudar
Price: 50 руб.
 The article examines the issue of axiological dominants of a modern Russian
entrepreneur. It is shown that the entrepreneur is in a situation of moral choice between
pragmatic and humanitarian values. The author notes that this situation is determined by the specifi city of the Orthodox picture of the world, special understanding of labour and wealth in Russian culture, as well as special interpretation of individualism as “specifi c” individualism.
K e y w o r d s: entrepreneur, culture, pragmatic value, humanitarian value.
References
1. Bys’ko A. Moskva kupecheskaya // Rossiya molodaya. 1991. № 10. S. 72–81.
2. Gavlin M. L. Rossiyskie predprinimateli i metsenaty. M., 2005.
3. Dubodel A. M. Trudovaya motivatsiya i obraz rossiyskogo predprinimatelya: istoriya i sovre¬mennost’: avtoref. dis. … kand. istor. nauk. Saransk, 1999.
4. Zarubina N. N. Rossiyskiy predprinimatel’ v khudozhestvennoy literature XIX — nachala XX vv. // Obshchestvennye nauki i sovremennost’. 2003. №. 1. S. 101–115.
5. Zarubina N. N. Rossiyskoe predprinimatel’stvo: idei i lyudi // Voprosy ekonomiki. 1995. № 7. S. 82–90.
6. Leonova O. G. Dukhovnye osnovy predprinimatel’skoy deyatel’nosti. M., 2000.
7. Rossiyskoe predprinimatel’stvo: istoki, traditsii i sovremennost’. M., 1998.
8. Rossiyskoe predprinimatel’stvo: istoki, traditsii i sovremennost’: (Svodnyi referat) // Sotsial’nye i gumanitarnye nauki: Seriya. 3. Filosofi ya /RAN INION. M., 2001.
9. Starye problemy na novyi lad: rossiyskoe predprinimatel’stvo i obshchestvennye stereotipy» M., 2004.
10. Stepin V. Kul’tura i stanovlenie tsivilizovannogo rynka v Rossii // Voprosy ekonomiki. 1995. № 7. S. 74–81.
11. Tokarenko O. V. Tsennostnye orientatsii russkogo predprinimatel’stva: ekonomiko-sotsial’nyi analiz. M., 1998.
12. Tugan-Baranovskiy M. I. K luchshemu budushchemu: sbornik sotsial’no-fi losofskikh proizvedeniy. M., 1996.
13. Tul’chinskiy G. L. Novaya antropologiya: lichnost’ v perspektive postchelovechnosti // Voprosy fi losofi i. 2009. № 4. S. 41–56.
14. Usov V. N. Ekonomicheskaya kul’tura rossiyskogo predprinimatel’stva v usloviyakh institutsional’nykh transformatsiy: avtoref. dis. … kand. sotsiol. nauk. Rostov n/D, 2013.
15. Cherkashov E. M. Stanovlenie rossiyskogo predprinimatel’stva (sotsiologicheskiy aspekt): avtoref. dis. … kand. sotsiol. nauk. Tyumen’, 1996.
16. Shchekina E. G. Subkul’tura novykh russkikh predprinimateley: avtoref. dis. … kand. kul’turol. nauk. Komsomol’sk-na-Amure, 2005.
Price: 50 рублей
To order