LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 12 (Art history, philology and historical sciences), 2015

On the Types of Lexical Neology in the Russian Language

Wang Qinxiang
Price: 50 руб.
 The article reviews various types of neologisms. Ways, reasons and sources of neologisms formation of are analyzed. Neologisms originating from a foreign language often designate new phenomena or objects, whereas intralinguistic neologisms make our verbal discourse more vivid and are mainly used in informal conversation. The use of neologisms depends on our communicative purpose and language style.
Keywords: neologiya, neologisms, source, socialization process, functional and
stylistic characteristics.
REFERENCES
1. Alatortseva S. I. Russkaya neologiya i neografi ya (sovremennoe sostoyanie i
perspektivy). SPb.: LGOU, 1998. 217 s.
2. Zemskaya E. A. Slovoobrazovanie kak deyatel’nost’ / Ros. akad. nauk. In-t rus.
yaz. M.: Nauka, 1992. 220 s.
3. Krysin L. P. O russkom yazyke nashikh dney. Izmenyayushchiysya yazykovoy
mir. Perm’, 2002. URL: http://www.philology.ru/
4. Osipova L. I. Aktivnye protsessy v sovremennom russkom slovoobrazovanii:
(suffi ksal’naya univerbatsiya, usechenie): dis. ... d-ra fi lol. nauk. M., 1999. 506 s.
5. Popova T. V. Neologiya i neografi ya sovremennogo russkogo yazyka: ucheb.
posobie / T. V. Popova, L. V. Ratsiburskaya, D. V. Gugunava. M.: Flinta: Nauka, 2005.
168 s.
6. Sokolovskaya T. D. Aktivnye protsessy v sovremennom russkom yazyke
(univerbatsiya, kondensatsiya i drugie sokrashcheniya). M., 2004. 154 s.
7. Khimik V. V. Russkoe slovoobrazovanie v novom stoletii: nekotorye tendentsii //
Russkiy yazyk i russkaya literatura v XXI veke: razvitie, izuchenie, obuchenie: mater.
dokladov i soobshcheniy XVIII Mezhdunar. nauch.-metod. konf. SPb.: FGBOUVPO
«SPGUTD», 2013. S. 8–14.
Price: 50 рублей
To order