LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 12 (Art history, philology and historical sciences), 2015

Non-Equivalent English and Russian Phraseological Units for the Characterization of Human Appearance and Their Translation Options

L. D. Belousova
Price: 50 руб.
 The article analyses and compares the concepts of interlingual
non-equivalence and lacunarity. The article also focuses on semantic specifi city and etymology of Russian and English phraseological units characterizing people’s
appearance. On the basis of the analyzed material the author offers the most commonly used methods of translation of the Russian and English phraseological units with no direct equivalents in these two languages.
Keywords: phraseological unit, interlingual non-equivalence, lacunarity, methods of translation.
REFERENCES
1. Azimov E. G., Shchukin A. N. Novyi slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatiy
(teoriya i praktika obucheniya yazykam). M.: IKAR, 2009. 448 s.
2. Bayramova L. K. Lingvisticheskie lakunarnye yedinitsy i lakuny // Vestnik
Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. Vyp. № 25. S. 22–27.
3. Bol’shoy anglo-russkiy frazeologicheskiy slovar’ (ARFS): Okolo 20 000
frazeologicheskikh yedinits / A. V. Kunin. 6-e izd., ispr. M.: Zhivoy yazyk, 2005. 944 s.
4. Zherebilo T. V. Slovar’ lingvisticheskikh terminov. 5-e izd., ispr. i dop. Nazran’:
Izd-vo «Piligrim», 2010. 376 s.
5. Zakhyrov I. O. O mezh’yazykovykh frazeologicheskikh parallelyakh i lakunakh //
Izvestiya AN TASSR. Ser. obshch. nauk. Ashkhabad, 1979. № 6. S. 85–88.
6. Kopylenko M. M., Popova Z. D. Ocherki po obshchey frazeologii:
Frazeosochetaniya v sisteme yazyka. 2-e izd., 2010. 192 s.
7. Konopleva N. V. Frazeologicheskie yedinitsy, kharakterizuyushchie lits
muzhskogo pola, v angliyskom i russkom yazykakh: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk.
Kazan’, 2009. 23 s.
8. Krasnyanskaya I. V. Sopostavitel’nyi analiz frazeologicheskikh yedinits
sovremennogo angliyskogo yazyka i problema lakunarnosti // Angliyskaya fi lologiya.
Krasnodar, 1976.
9. Sadykova G. Z. Mezh’yazykovaya frazeologicheskaya lakunarnost’ i sredstva eyo
kompensatsii (na materiale tatarskogo i russkogo yazykov): dis. … kand. fi lol. nauk.
Kazan’, 1989. 174 s.
10. Solodukho E. M. Teoriya frazeologicheskogo sblizheniya: na materiale yazykov
slavyanskoy, germanskoy i romanskoy grupp. 2-e izd., dop. M., 2008. 304 s.
Price: 50 рублей
To order