LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 12 (Art history, philology and historical sciences), 2015

Impact of Shamanism Practices on the Formation of the Clan Identity

T. D. Bulgakova
Price: 50 руб.
 The paper examines clan identity in the communities that practice shamanism from both the social and religious perspectives. Clan identity is constructed and activated as a means of community’s survival in an attempt to manage the risks faced by the community during shamanic rituals. One of such risks is ‘communal disease’ of the group of agnates caused by the shamanic activity of one of the members of the community. Unilinean descent gives the shamanists an opportunity to defi ne members of the community predisposed to communal disease and mitigate the associated risks.
Keywords: shamanism of the indigenous peoples of Siberia, clan identity, kinship, exogamy.
REFERENCES
1. Bogoraz V. G. K psikhologii shamanstva u narodov Severo-Vostochnoy Azii //
Etnografi cheskoe obozrenie. M.: Tip. Mosk. un., 1910. № 1–2.
2. Gaer E. A. Traditsionnaya bytovaya obryadnost’ nanaytsev v kontse XIX —
nachale XX v. M.: Mysl’, 1991.
3. Ksenofontov G. V. Shamanizm. Yakutsk: Nats. izd-vo Resp. Sakha [Yakutiya],
1992.
4. Merdok Dzh. P. Sotsial’naya struktura / per. i komment. A. V. Korotaeva. M.:
OGI, 2003.
5. Popov A. A. Dolganskiy fol’klor. M.: Sovetskiy pisatel’, 1937.
6. Rychkov K. M. Yeniseyskie tungusy // Zemlevedenie. 1922. Kn. 3–4.
7. Seroshevskiy V. L. Vidyashchiy dukhov // Shamanizm narodov Sibiri.
Etnografi cheskie materialy XVIII–XX vv.: khrestomatiya v 2 t. 2-e izd., ispr. i dop. /
sost., vstup. st., issled., prilozh., zaklyuch., podbor il. T. Yu. Sem. SPb.: Filologicheskiy
fakul’tet SPbGU; Nestor-Istoriya, 2011. T. 1. S. 264–273.
8. Startsev A. F. Kul’tura i byt udegeytsev. Vtoraya polovina XIX–XX vv.
Vladivostok: Dal’nauka, 2005.
9. Fadeyeva E. V. Obshchestvennyi stroy i sotsial’naya organizatsiya // Istoriya i
kul’tura nivkhov: ist.-etnogr. ocherki / otv. red. V. A. Turaev; Institut istorii, arkheologi
i etnografi i Dal’nego Vostoka RAN. SPb.: Nauka, 2008. S. 28–59.
10. Khangalov M. N. Sobranie sochineniy: v 3 t. Ulan-Ude: Respublikanskaya
tipografi ya, 2004. T. 2.
11. Shamanizm / avt.-sost. Belov N. V. Minsk: Sovremennyi literator, 1999.
12. Shirokogorov S. M. Opyt issledovaniya shamanstva u tungusov. Vladivostok,
1919.
13. Shternberg L. Ya. Gilyaki, orochi, negidal’tsy, ayny: stat’i i materialy / pod red.
Ya. P. Al’kora [Koshkina]. Khabarovsk, 1933.
14. Shternberg L. Ya. Izbrannichestvo v religii // Sovetskaya etnografi ya. 1927. № 1.
15. Evans-Pritchard E. Teorii primitivnoy religii / per. s angl. A. A. Kazankova,
A. A. Belika. M.: OGI, 2004.
16. Deusen Kira Van. Flying Tiger. Women shamans and storytellers of the Amur.
Montreal & Kingston, London, Ithaca: McGill Queen’s University Press. 2001.
17. Heyne F. Georg. The Social Signifi cance of the Shaman among the Chinese
Reindeer-Evenki. Asian Folklore Studies, Vol. 58, No. 2. [1999]. R. 377–395.
18. Laufer Berthold. Preliminary Notes on Explorations among the Amoor Tribes //
American Anthropologist, New Series, Vol. 2, No. 2. [Apr.-Jun., 1900]. R. 297–338.
Price: 50 рублей
To order