LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 6 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

THE FEATURES OF VIETNAMESE STUDENTS’ LIFESTYLES

Mai Thi Quy
Price: 50 руб.
 The article presents the main results of the empirical research on the features of
Vietnamese students’ lifestyles. The research includes 2 stages: the study of students’
lifestyles in the learning process at a Russian university; the study of students’ attitude
towards the healthy lifestyle formation.
Key words: healthy lifestyle, Vietnamese student.
References
1. Loshchakov A. M. Akmeologicheskie usloviya optimizatsii informatsionnogo soprovozhdeniya formirovaniya kul’tury zdorov’ya budushchego pedagoga: dis. … kand. ped. nauk. Kostroma, 2006.
2. Sorokina V. M., Sorokin D. Yu. Formirovanie otnosheniya k zdorovomu obrazu zhizni kak professional’noy tsennosti u studentov vuzov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2009. № 6. S. 52–56.
Price: 50 рублей
To order